Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Ta in frk. Torson!

Ateroskleros

 1. Åderförkalkning

  1. Rättare: Åderförfettning
 2. Beror på
  1. för högt fettintag (ffa mättade fetter)
  2. rökning
  3. högt blodtryck
 3. Kolesterol lagras in i blodkärlen
  1. Med kolesterolen kommer kalk
   1. (därav namnet åderförkalkning)
   2. Kärlväggarna blir hårda & spröda, ej elastiska
  2. Blodkärlen täpps successivt till
  3. Blodpropp!
 4. Blodproppar
  1. Lungan, benen = allvarligt
  2. Hjärnan = allvarligare!
  3. hjärtat = fatalt!
   1. = hjärtinfarkt
  4. Vad händer vid en hjärtinfarkt?
   1. Propp i kransartärerna
   2. Fråga eleverna, vad gör kransartärerna?
    1. Förser hjärtat m. näring & syre
   3. Vad händer om där blir en propp?
    1. Hjärtats celler får ingen näring eller syre
    2. Hjärtat dör
    3. Individen dör!
  5. Vad händer vid en hjärninfarkt?
   1. I princip samma som vid hjärtinfarkt
   2. En del av hjärnan dör
   3. Leder till förlamningar eller i värsta fall döden

Högt & lågt blodtryck

 1. Högt blodtryck

  1. Befrämjas av
   1. Övervikt
   2. Alkoholkonsumtion
   3. låg fysisk aktivitet
  2. Kan leda till ateroskleros
 2. Lågt blodtryck
  1. Blodet pumpas inte till hjärnan ordentligt
  2. Orsakas av
   1. Stillastående
    1. blodet ansamlas i nedre extremiteterna
   2. Slagvolymen av någon anledning minskar
  3. Man svimmar
   1. Magnus svimmar på TV-inspelning...
  4. Stora blodförluster kan leda till lågt blodtryck och chock
  5. Allergireaktioner kan leda till lågt blodtryck och chock