Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

cellbiologiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
 • Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
 • Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Gas­ut­byte
 • Gälar
 • Lungor
 • Luft­strupe
 • Bronker och bron­kioler
 • Ci­li­er/flim­mer­hår
 • Alveo­ler
 • Dia­frag­ma
 • Kapil­lär­er
 • Lymf­kärl
 • Hål­ven
 • Höger och vänster förmak
 • Segel­klaff
 • Höger och vänster kammare
 • Fick­klaff
 • Lung­artär
 • Lung­ven
 • Aorta (stora kropps­puls­ådern)
 • Artär
 • Ven
 • Krans­kärl
 • Mjälte
 • Sinus­knuta
 • EKG (elek­tro­kar­dio­gram)
 • Hjärta
 • Puls
 • Blod­tryck
 • Systo­liskt tryck
 • Diasto­liskt tryck
 • Ko­le­ste­rol
 • Röda blod­kroppar (ery­tro­cyt­er)
 • Vita blodkroppar (leu­ko­cyt­er)
 • Blodplättar, blodkorn (trom­bo­cyt­er)
 • Hemo­glo­bin

Du ska också kunna:

 • Förklara hur och varför gasutbytet sker som det gör i lungor/gälar och kroppens vävnader och celler.
 • Förklara hur hjärtat slår.
 • Förklara hur blod och lymfa cirkulerar i kroppen.
 • Redogöra för njurarnas funktion.