Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Urinvägsinfektion

Beror på bakterier i urinröret eller i urinblåsan.

 • Vanligare hos kvinnor än hos män, på grund av kortare urinrör hos kvinnor.

Symtom:

 • Känsla av ständig kissnödighet.
 • Det svider när man kissar.
 • Blod i urinen (ibland).

Blåskatarr

Urinvägsinfektion med feber.

Njurbäckeninflammation

Om blåskatarren får gå obehandlad.

 • Kan ge bestående skador.

Behandling

Antibiotika.

De små, svarta stavformiga bakterierna i urinprovet tyder på en urinvägsinfektion.De små, svarta stavformiga bakterierna i urinprovet tyder på en urinvägsinfektion.

Njursvikt

Njurarna slutar fungera – kan inte längre fullgöra sin uppgift.

 • Orsak: Högt blodtryck, annan sjukdom.
 • Kan leda till urinförgiftning

Behandling

Dialys

 • Blodet leds till en yttre mekanisk "njure" som renar blodet.
 • Måste utföras regelbundet!

Dialysmaskin.Dialysmaskin.

Diabetes

Diabetes mellitus

Diabetes typ 1 och typ 2.

Förhöjd glukoshalt i blodet på grund av

 • att det inte produceras tillräckligt mycket insulin (typ 1), eller
 • känsligheten för insulin har reducerats (typ 2).

Symtom:

 • Socker (glukos) i urinen.
 • Större urinmängd (och ökad törst).
 • Ökad trötthet.

Behandling:

 • Rökstopp, avluta eventuell användning av tobak.
 • Sund kost.
 • Fysisk aktivitet.
 • Injektion av insulin.

Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1.Insulinsprutor för behandling av diabetes typ 1.

Diabetes insipidus

Brist på/minskad känslighet för hormonet ADH (antidiuretiskt hormon, vasopressin).

 • Hög halt av ADH ⇒ Mer av primärurinen återtas i Henles slynga i njuren.
 • För låg halt av ADH/minskad känslighet för ADH ⇒ Inte tillräckligt av primärurinen återtas ⇒ Extrem produktion av urin (upp till 20 l/dag)

Orsak: Hypofysens förmåga att göra ADH minskar på grund av skada eller genetisk defekt.

Behandling: Injektioner med syntetiskt ADH.

3D-modell av hormonet ADH.3D-modell av hormonet ADH.