Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

PDF-fil att fylla i tillsammans med videogenomgången finns på den här länken!

Tre problem

Alla organismer behöver någon slags funktion för att upprätthålla homeostasen:

 1. Utsöndra avfallsprodukter.
 2. Hålla mängden joner i cellerna på rätt nivå.
 3. Hålla mängden vatten i cellerna på rätt nivå.

Röda blodkroppar i hyperton lösning (hög salthalt), isoton lösning (samma salthalt som cellerna) och hypoton lösning (låg salthalt).Röda blodkroppar i hyperton lösning (hög salthalt), isoton lösning (samma salthalt som cellerna) och hypoton lösning (låg salthalt).

Extra problematiskt:

Organismer i sötvatten (hypoton lösning):

 • Låg saltkoncentration (vilket motsvarar hög vattenkoncentration) utanför organismen gör att vattnet drivs in i organismen, och salter drivs ut.
 • För att inte organismen ska spricka, måste den
  1. pumpa ut överskottsvatten.
  2. pumpa in salter i cellerna.

Organismer i saltvatten (hyperton lösning):

 • Saltkoncentrationen är högre utanför organismen än innanför (motsvarar att vattenkoncentrationen är högre inne i organismen än utanför).
 • För att inte organismen ska torka ut, måste den
  1. pumpa in vatten hela tiden.
  2. pumpa ut salter hela tiden.

Organismer på land:

 • Förlorar vatten genom avdunstning (svettning, transpiration).
 • För att inte torka ut måste organismen hela tiden
  1. inta vatten och salter;
  2. reglera mängden salt och vatten så att det inte blir för mycket av ena eller andra sorten.

Njurarna

Hos människan är det njurarna som ser till att cellernas avfallsprodukter utsöndras och att vatten- och jonkoncentrationerna hålls på en lagom nivå. Vid nedbrytning av proteiner och kvävebaser bildas det urea (karbamid) och urinsyra. Båda dessa är skadliga om de förekommer i för hög koncentration. 

Urea och urinsyra, liksom andra skadliga ämnen som bildats eller som man fått i sig filtreras ut i njurarna.

Urea (karbamid).Urea (karbamid).

Urinsyra.Urinsyra.

 

Njurarna sitter intill ryggraden, ungefär i höjd med naveln. De får blod ifrån bukaortan, där trycket är högt.

Njurarnas placering i kroppen. Njurarnas placering i kroppen.

Njurens uppbyggnad. Njurens uppbyggnad.

Primärurin och sekundärurin

Blodet trycks in i njurarnas kapillärer, där det så småningom når en slags strukturer som kallas nefron (längst till höger i bilden ovan). I njurkroppen som omger kärlnystanet i nefronet filtreras salter och andra ämnen ut ur blodet. Också en stor del vatten lämnar blodet här och bildar primärurin. C:a 180 dm3 primärurin bildas varje dygn.

Den största delen av vattnet återtas dock till blodet från de långa rör som finns i njurpyramiden. Den bildade sekundärurinen färdas vidare via njurbäckenet och urinledaren till urinblåsan.

Urinblåsan och urinering

Urinen samlas i urinblåsan. 

 • 3-4 dl får plats (totalt produceras c:a 1,5 l per dygn).
 • Urinblåsan kan spännas ut.

Urinblåsan spänns ut på grund av att urinen samlas där.

 • Signaler skickas ut: Man blir kissnödig.
 • Den glatta muskulatruen i urinblåsan drar sig samman.
 • En ringmuskel (viljestyrd) i urinrörets övre del hindrar att man kissar på sig.
 • När ringmuskeln slappnar av kissar man ut urinen genom urinröret.