Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Hormonsystemet. Olika typer av hormoner.Steroidhormoner

Steroidhormoner är olika typer av steroider.

Steroider är hydrofoba, och måste färdas i blodet inbäddade i plasmaproteiner. Eftersom de är fettlösliga lipider, kan de passera cellmembranet, och in i cellen.

Inne i cellen binder steroiden till ett "vägvisarprotein" som tar hormonet till DNA-molekylen, där specifika gener antingen aktiveras eller deaktiveras.

Effekten av steroidhormonet är relativt långsamt verkande.

Östradiol, en av flera varianter av östrogen. Östradiol, en av flera varianter av östrogen.

Exempel på steroidhormoner

Avledningar av aminosyror

Avledningar = "ombyggda" aminosyror

Relativt små, vattenlösliga.

Snabbverkande.

Namnet slutar på "-in"

 • Exempel: Adrenalin, norepinefrin, melatonin med flera

Melatonin (till höger) är en avledning av aminosyran tryptofan.Melatonin (till höger) är en avledning av aminosyran tryptofan.

Peptidhormoner

Oligopeptider – uppbyggda av aminosyror.

Vattenlösliga – kan ej passera cellmembranet.

 • Måste binda till en receptor, som för signalen in i cellen.

Kaskaderande signaler

En "kaskad" är ursprungligen ett (konstgjort) vattenfall i flera steg. En biokemisk kaskad är när en signal utlöser en andra signal, som i sin tur utlöser en tredje (och kanske en fjärde och femte signal också). Det blir en kedjereaktion: för varje steg i den biokemiska signalen, förstärks den.

 1. En receptor tar emot ett hormon.
 2. Receptorn stimulerar bildning av en sekundär signalsubstans inuti cellen, t.ex. cAMP (cykliskt adenosinmonofosfat).
 3. Varje bildad cAMP kan aktivera en rad kinaser.
 4. Varje kinas kan fosforylera en rad enzymer (sätta fosfatgrupper på dem), och därigenom aktivera eller deaktivera dem.

Den kaskaderande signalen bryts ganska fort. Peptidhormonernas verkan är därför ofta relativt snabbverkande och kort.

När ett hormon – i det här fallet epinefrin (adrenalin) – binder till receptorn i muskeln sker det en hel kaskad av reaktioner.När ett hormon – i det här fallet epinefrin (adrenalin) – binder till receptorn i muskeln sker det en hel kaskad av reaktioner.

Exempel på peptidhormoner

 • Oxytocin
 • Follikelstimulerande hormon (FSH)
 • Luteiniserande hormon (LH)
 • Insulin
 • Glukagon