Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Hur hormoner fungerarÅter till kommunikation: Cellerna i en flercellig organism måste kunna kommunicera med varandra! Kommunikationen kan ske på två sätt:

 1. Hormoner
  • "Radio": Sänder ut till alla, men bara de som är inställda på rätt "frekvens" lyssnar.
  • Ofta långsam men långverkande respons.
 2. Nervsignaler
  • "Telefon": Direktkontakt nervcell:nervcell, nervcell:muskel eller nervcell:körtel.
  • Snabb och omedelbar respons.

Hur hormoner verkar

Hormonet följer med cirkulationsbanorna (blodet/lymfan).

En cell med passande receptor ("inställd på rätt frekvens") kan binda till sig hormonet.

 • Cellens receptor ändrar struktur på insidan av cellmembranet.
 • Förändringen i struktur ⇒ Action!

Hur ett hormon verkar. Genom att binda till en receptor, förs en signal in i cellen. Cellen kan svara på denna signal på en rad olika sätt. Hur ett hormon verkar. Genom att binda till en receptor, förs en signal in i cellen. Cellen kan svara på denna signal på en rad olika sätt.

Vad för typ av aktion kan ske?

Processerna styrs genom att hormoner verkar genom

 • att ge on/off-signal till cellens enzymer.
 • genaktivering (transkription → translation → protein).
 • att öppna/stänga jonkanaler.
 • att stimulera utsöndring.
 • att stimulera celldelning.

Hormoner reglerar många typer av processer. Till exempel:

 • Homeostas (kroppens inre jämvikt)
 • Socker- och saltnivå
 • Ämnesomsättning
 • Tillväxt
 • Fortplantning

Hormonsystemet svarar på förändringar i yttre och inre miljö

Yttre miljö

Blir det varmare? Kallare? Lugnare? Stressigare? Sensoriska nerver skickar signaler till CNS.

 1. CNS bearbetar, skickar ut signaler till hormonproducerande körtlar
 2. Körtlarna producerar hormon som gör att kroppen anpassar sig till miljöförändringen.

Inre miljö

Är du hungrig? Mätt? Törstig?

Hormoner styr så att kroppen är beredd på att ta emot mat/smälta maten/producera urin och mycket mer.

Vattnas det i munnen på dig när du ser jordgubben? Det beror på att din kropp förbereder sig på att äta upp den.Vattnas det i munnen på dig när du ser jordgubben? Det beror på att din kropp förbereder sig på att äta upp den.

Hormonregleringen kan vara ett automatiskt återkopplat system. Blodsockerhalten är ett klassiskt exempel på detta.

Normal blodsockerhalt: c:a 5mmol/dm3.

Högre än så:

Lägre än så:

 • α-celler, också i de Langerhanska öarna, utsöndrar glukagon.

Reglering av blodsockerhalten. Vid hög blodsockerhalt utsöndras insulin, som gör så att blodsockerhalten sjunker. Vid låg blodsockerhalt istället glukagon, som gör att blodsockerhalten höjs. Reglering av blodsockerhalten. Vid hög blodsockerhalt utsöndras insulin, som gör så att blodsockerhalten sjunker. Vid låg blodsockerhalt istället glukagon, som gör att blodsockerhalten höjs.

Insulinets funktion

Insulin är ett hormon med flera funktioner, bl.a. följande:

 1. Stimulerar muskler och fettvävnad att ta upp glukos ur blodet
 2. Stimulerar levern att omvandla glukos till glykogen.
 3. Förhindrar glukoneogenes

Alltsammans leder till att blodsockerhalten sjunker.

Glukagonets funktion

Motsatt verkan mot insulin:

 • Stimulerar nedbrytning av glykogen till glukos i levern
 • Stimulerar glukoneogenes

Alltsammans leder till att blodsockerhalten ökar.

Ett automatiskt återkopplat system

Insulinet och glukagonet balanserar hela tiden varandra med hjälp av blodsockerhalten.

Nervsystemet behöver inte kopplas in.

Systemet återkopplar hela tiden till sig själv (ger feedback till sig själv), och balanseras automagiskt.