cellbiologiSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Homeostas
 • Endokrin körtel
 • Exokrin körtel
 • Fettlösligt hormon
 • Aminosyraderiverat hormon
 • Peptidhormon
 • Steroidhormon
 • Bukspottskörtel
 • Insulin
 • Langerhanska öar
 • Glukagon
 • Återkopplingssystem
 • Tallkottkörtel
 • Melatonin
 • Hypotalamus
 • Hypofys
 • Sköldkörtelhormon (thyroideastimulerande hormon, TSH)
 • Tillväxthormon
 • Follikelstimulerande hormon (FSH)
 • Luteiniserande hormon (LH)
 • Oxytocin
 • Antidiuretiskt hormon (ADH, vasopressin)
 • Sköldkörtel
 • Binjure
 • Kortisol
 • Adrenalin
 • Könskörtlar (äggstockar och testiklar)
 • Könshormon

Du ska också kunna:

 • Ge exempel på några hormoner och dess verkan.
 • Förklara hur hormoner fungerar genom att binda till cellreceptorer.
 • Förklara hur hormonhalten regleras med återkopplingssystem.