Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

De viktigaste av människans endokrina körtlar är:

 • Hypotalamus och hypofys
 • Tallkottkörtel
 • Sköldkörtel
 • Binjurar
 • Njurar
 • Bukspottkörtel
 • Tarmar
 • Könskörtlar (äggstockar/testiklar)

De viktigaste endokrina körtlarna.De viktigaste endokrina körtlarna.

Hormonproduktionen regleras oftast av negativ återkoppling (feedback).

 • Negativ återkoppling: Produktionen av ett hormon hämmas av just det hormon som produceras.
 • Detta gör att produktionen av hormon hålls på en "lagom" nivå.

Hormonproduktionen regleras också ofta av nervsignaler från CNS.

Hypofysen

Hypofysens hormonproduktion styrs till stor del av nervsignaler från hypotalamus. Hypotalamus känner hela tiden av hormonhalten i blodbanorna, och styr hypofysens hormonproduktion med hjälp av denna information.

Hypofysens framlob

Producerar bl.a. hormoner som styr:

Ämnesomättning

 • Sköldkörtelhormon (Thyroideastiumulerande hormon, TSH)
  • Reglerar sköldkörtelns hormonproduktion, och därmed indirekt ämnesomsättningen och kalciumjonbalansen.

Tillväxt 

 • Tillväxthormon (Growth hormone, GH)
  • Stimulerar tillväxt av framför allt benvävnad.

Fortplantning 

 • Follikelstimulerande hormon (FSH)
  • Stimulerar utvecklingen av gameter, både hos män och kvinnor.
 • Luteiniserande hormon (LH)
  • Påverkar äggstockarnas hormonproduktion och ägglossningen.
  • Påverkar testiklarnas produktion av testosteron.

Neurohormoner från hypotalamus kan antingen stimulera eller hämma hypofysens framlobs produktion av hormoner. Även negativ återkoppling förekommer.

Hypofysens baklob

Bakloben kan ses som en förlängning av hypotalamus. Neurohormoner lagras i bakloben för att utsöndras till framloben.

Två viktiga hormoner utsöndras från bakloben:

 1. Oxytocin
  • Stimulerar bl.a. livmoderns sammandragning vid förlossning.
  • Stimulerar mjölkproduktion efter förlossning.
  • "Må bra"-hormon.
 2. Antidiuretiskt hormon (ADH)
  • Stimulerar njurarnas återupptagning av vatten.

Binjurarna

Producerar hormoner som har betydelse för det sympatiska nervsystemet och stressituationer.

Utsöndrar bl.a. adrenalin och noradrenalin.

 • Dessa båda hormoner höjer kroppens muskelaktivitet och metabolism.