Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Kroppen måste försvara sig!

Immunförsvaret består av två delar: Det icke-specifika & det specifika immunförsvaret.

1. Det icke-speficika försvaret

Barriärer:

 • Hud

Fysiologiska barriärer:

 • Temperatur
 • syre
 • pH

Biokemiskt försvar:

 • Lysozym
 • Interferon

Cellförsvar:

 • Fagocytos
 • Inflammation

Översikt över immunförsvaret.Översikt över immunförsvaret.

2. Det specifika försvaret

Aktiv immunitet:

 • Bildning av antikroppar & minnesceller.

Passiv immunitet:

 • Överföring av antikroppar från mor → foster.
 • Injektion av antiserum (gamma-globulin).

Det icke-specifika försvaret

Barriärer

Huden i genomskärning. Huden i genomskärning.

Hud:

 • Svårgenomtränglig!

Svett:

 • pH = 3…6, bakteriehämmande!

Biokemiska försvar:

 • Lysozym i svett, tårar, saliv angriper bakteriers cellvägg

Cilier i luftvägar:

 • Rökare oftare sjuka!

Friska lungor och en rökares lungor. Friska lungor och en rökares lungor.

Vita blodkroppar

Makrofager

 • "Storätare".
 • Äter smittämnen genom endocytos.
 • I vävnadsvätskan runt cellerna.
 • Kan förflytta sig.

NK-celler

 • "Natural Killers".
 • Dödar kroppsceller som smittats av virus eller blivit cancerceller.

Granulocyter

 • Innehåller "korn" (granulae) med enzymer.
 • Enzymernas kan utsöndras "över" inkräktare - som dör!

Två vita blodkroppar bland en drös röda.Två vita blodkroppar bland en drös röda.

Inflammation

Histamin utsöndras av t.ex. skadade celler.

Ökat blodflöde.

Celler från immunförsvaret "lockas" till det inflammerade området.

Var (pus) = döda granulocyter.

En inflammation kan orsakas av en infektion.

 • Kan leda till feber ⇒ Då trivs bakterierna/virusen sämre!

Interferoner

En virussmittad cell utsöndrar interferoner.

NK-celler, makrofager attraheras av dem.

Intilliggande celler hämmar virusproduktionen.