Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Tredje försvarsnivån. Specifika (adaptiva, förvärvade) immunförsvaretBildning av vita blodkroppar

Blodkroppar bildas ur stamceller i benmärgen. Blodkroppar bildas ur stamceller i benmärgen.

Stamceller i benmärg

Röda blodkroppar

Vita blodkroppar

 • Makrofager
 • NK-celler
 • Granulocyter

  men också

 • T-celler (T-lymfocyter)
 • B-celler (B-lymfocyter)

T-celler mognar i thymus (brässen).

B-celler mognar i benmärg.

T-lymfocyter

Mognar i thymus:

 • = lär sig skilja "kroppseget" från "främmande".
 • De som känner igen "kroppseget" dödas.

Två typer av T-celler bildas:

 1. T-hjälpar-celler.
 2. T-mördar-celler.

Båda typerna cirkulerar ("patrullerar") i kroppen.

Makrofager

Också makrofager cirkulerar:

 • Äter.
 • Presenterar nedbrutna proteiner m.h.a. HLA-komplexet.

T-hjälpar-cell möter makrofag

Känner igen främmande ämne? Aktiveras!

 • Vi återkommer till detta...

En T-hjälparcell aktiveras om den känner igen en peptid som presenteras av exempelvis en makrofag.En T-hjälparcell aktiveras om den känner igen en peptid som presenteras av exempelvis en makrofag.

B-lymfocyter

Det finns MASSOR med B-lymfocyter i kroppen - 10.000.000.000.000 st. (1013 st).

De producerar antikroppar.

Varje B-lymfocyt producerar endast en typ av antikropp.

Antikroppens struktur (rita denna!)

Y-formad.

"Skänklarna" i Y-et kan binda till något s.k. antigen.

Antikropparna sitter fast på B-cellens yta, gör cellen "klibbig".

3D-rendering av en monoklonal IgG-antikropp. Antikroppens fyra kedjor har färgats i olika färger. De tunga kedjorna är gula och blå och de lätta är röda och gröna.3D-rendering av en monoklonal IgG-antikropp. Antikroppens fyra kedjor har färgats i olika färger. De tunga kedjorna är gula och blå och de lätta är röda och gröna.

B-lymfocyter cirkulerar...

Antigen binder till antikroppen? Fagocytos!

 • Antigenet bryts ned.
 • peptid presenteras på HLA.

Aktiverad T-hjälpar-cell cirkulerar, träffar på B-cell

Känner inte igen peptid på HLA?

 • Stay cool...

Känner igen peptiden på HLA?

 • Det måste vara kroppsfrämmande = INFEKTION!
 • Action!

En B-cell aktiveras om en aktiverad T-hjälparcell känner igen en peptid som B-cellen presenterar på sin yta.En B-cell aktiveras om en aktiverad T-hjälparcell känner igen en peptid som B-cellen presenterar på sin yta.

T-hjälpar-cellen aktiverar B-lymfocyten

Två saker händer:

 1. B-lymfocyten börjar producera antikroppar som bara den! (Plasmaceller.)
 2. B-lymfocyten börjar dela sig som bara den!

När infektionen är bekämpad

Några B-lymfocyter ombildas till minnesceller.

Minnesceller är redan aktiverade.

Kickar igång så snart smittämnet uppenbarar sig igen!

Antikropparnas funktion

Flaggar:

 • Markerar för t.ex. makrofager att här finns något att äta!

Oskadliggör:

 • Klumpar ihop smittämnet (rita detta!).
 • Virus förhindras fysiskt att ta sig in.
 • Gifter förhindras verka.
 • Bakterier förhindras röra sig.

Dödar:

 • Speciell typ av antikropp.
 • Bildar tillsammans med det s.k. komplementsystemet ett stort hål i inkräktarcellen, som lyserar.

T-mördar-celler

OBS: T-mördar-celler ≠ NK-celler

Endast B-celler presenterar peptider m.h.a. HLA.

 • Alla andra celler presenterar peptider m.h.a. en molekyl kallad MHC klass I

T-mördar-celler känner inte igen HLA – men däremot MHC klass I.

T-mördar-celler cirkulerar...

"Sniffar av" alla celler den stöter på.

Kroppseget på MHC klass I? Stay cool...

Främmande på MHC klass I?

 • Det måste vara virus!
 • Säg åt cellen att begå självmord!

En T-mördarcell som upptäcker en icke-kroppsegen peptid som presenteras på en annan cells yta skickar en "självmordssignal" till den presenterande cellen.En T-mördarcell som upptäcker en icke-kroppsegen peptid som presenteras på en annan cells yta skickar en "självmordssignal" till den presenterande cellen.

Vaccination

Smittämne (avdödad patogen) sprutas in i kroppen.

Immunförsvaret uppfattar det som infektion, och aktiveras – men man blir inte sjuk! 😊

Minnesceller bildas ⇒ skydd mot sjukdomen.

 • Nästa gång smittämnet dyker upp är kroppen (immunförsvaret) beredd! 😊

Vaccination vs. "naturlig" immunitet

I fråga om immunitet: Ingen skillnad!

 • Kroppens immunsystem fungerar på samma sätt, oavsett hur smittämnet kommer in i kroppen.

I fråga om risk: Sjukdom ("naturlig" immunitet) är mycket mer riskfyllt!

 • Barnet bli ju sjukt, riskerar både invaliditet och död!

Mässling kan ge upphov till lunginflammation och hjärninflammation med dödsfall som följd. Vaccinering skyddar mot att insjukna i mässling.Mässling kan ge upphov till lunginflammation och hjärninflammation med dödsfall som följd. Vaccinering skyddar mot att insjukna i mässling.

Mannen på bilden drabbades av att hans muskler i ena benet förtvinades på grund av en polioinfektion. Poliovaccin skyddar mot sjukdomen.Mannen på bilden drabbades av att hans muskler i ena benet förtvinades på grund av en polioinfektion. Poliovaccin skyddar mot sjukdomen.

Smittkoppor har en dödlighet på 20–30 %. Tack vare ett intensivt vaccinationsprogram har sjukdomen kunnat utrotas.Smittkoppor har en dödlighet på 20–30 %. Tack vare ett intensivt vaccinationsprogram har sjukdomen kunnat utrotas.

Om en mamma drabbas av röda hund under graviditeten finns det risk att fostret får mycket allvarliga skador. Vaccination mot röda hund eliminerar risken för fosterskador.Om en mamma drabbas av röda hund under graviditeten finns det risk att fostret får mycket allvarliga skador. Vaccination mot röda hund eliminerar risken för fosterskador.

Stelkramp gör att alla muskler i kroppen krampar, något som leder till att man inte kan andas och dör en mycket plågsam död. Vaccination skyddar effektivt mot stelkramp.Stelkramp gör att alla muskler i kroppen krampar, något som leder till att man inte kan andas och dör en mycket plågsam död. Vaccination skyddar effektivt mot stelkramp.