Maten i mun och svalgVideogenomgång (flippat klassrum)

PDF-fil att fylla i tillsammans med videogenomgången finns på den här länken!

Munnen (munhålan)

Översikt över matsmältningskanalen. Översikt över matsmältningskanalen.Tänder – både klippande och malande

Maten tuggas

  • Maten delas i mindre bitar
  • Blandas med hjälp av tungan med saliv
    • Lättare att svälja
    • Nedbrytningen börjar!

Spottkörtlar

Utsöndrar saliv

Kanske 0,75–1,0 dm3/dag

Saliv

Vatten, slem

  • Lättare att känna smak och doft

Amylas

  • Bryter ner stärkelse till maltos, en disackarid

Sväljreflex

Hur maten pressas nedåt i matstrupen med peristaltiska rörelser.Hur maten pressas nedåt i matstrupen med peristaltiska rörelser. Maten förs bak mot gomspene och svalg

Sväljreflex utlöses

  • Struplocket stängs
  • Maten pressas ner i matstrupen

Peristaltik

Muskler (glatt muskulatur) i matstrupen

Maten ”kramas” genom matstrupen, ner till magsäcken