Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vi äter för att få i oss…

 1. Vätska (vatten)
 2. Energi
 3. Kol och andra organiska och oorganiska byggstenar

Vätska (vatten)

Kroppen avger hela tiden vatten:

 • Svett (avdunstning)
 • Vattenånga från lungorna
 • Urin

Vätskeförlusten måste hela tiden ersättas.

 • Man kan klara sig två veckor utan mat, men bara två dagar utan vatten.

Hur mycket ska man dricka?

 • Drick så du är otörstig.
 • Drick extra vid feber eller mycket varmt väder (tillsätt extra salt för att kompensera för det som utsöndras med svetten).

Kolhydrater ger energi

Glukos (druvsocker)

Rörsocker och laktos (mjölksocker)

 • Disackarider (två sockerenheter).
 • Klipps upp, delarna kan förbrännas.

Stärkelse

 • Polysackarid (många sockerenheter).
 • Klipps upp, delarna kan förbrännas.

Cellulosa

 • Polysackarid.
 • Kan inte klippas upp.
 • Nyttiga ändå: Kostfibrer.

Fetter ger energi + vissa vitaminer

Fettets långa kolkedjor klipps upp (se Kemi 2: β-oxidation).

Ett fett (glyceryltristearat).Ett fett (glyceryltristearat).  

Vitamin A och D är fettlösliga.

 • Följer med fettet i kosten.

De flesta fetterna som behövs kan kroppen tillverka själv ur andra byggstenar, t.ex. glukos.

 • Tillskott av omättade fettsyror kan behövas.

Proteiner ger viktiga byggstenar

Proteiner sköter nästan allt som sker i en cell.

Uppbyggda av 20 olika aminosyror.

Elva av aminosyrorna kan kroppen tillverka själv.

 • Nio måste man få med födan. Dessa nio är essentiella.

Kött, fisk och ägg är proteinrika livsmedel, men även nötter och baljväxter är rika på protein.Kött, fisk och ägg är proteinrika livsmedel, men även nötter och baljväxter är rika på protein.

Vitaminer

Livsviktiga organiska molekyler som kroppen (oftast) inte kan tillverka själv.

Några viktiga vattenlösliga vitaminer

Vitamin Finns i … Behövs för … Brist kan leda till …
B2 (ri­bo­fla­vin) Kött, ägg, berikade spann­mål, grön­sak­er Cellens me­ta­bo­lism Hud­pro­blem
B12 (co­ba­la­min) Kött, ägg, ani­ma­liska pro­duk­ter Häl­so­samt nerv­sys­tem, bild­ning av blod­kropp­ar Neu­ro­lo­giska stör­ning­ar, ane­mi (blod­brist)
C (as­kor­bin­sy­ra) Cit­rus­fruk­ter, broc­co­li, po­ta­tis, to­ma­ter, pap­ri­ka Un­der­håll av bind­väv i ben, brosk och tand­kött. För­stär­ker im­mun­för­svar­et. Skörbjugg

Några viktiga fettlösliga vitaminer

Vitamin Finns i … Behövs för … Brist kan leda till …
A (re­ti­nol) Mörk­gröna blad­grön­sak­er, mo­röt­ter, me­je­ri­pro­dukt­er Bil­dning av ben och tänder. Viktigt för synen. Natt­blind­het, hud­pro­blem, för­säm­rat im­mun­för­svar
D Fisk­le­ver­ol­ja, äggula, mjölk­fett Att ske­lett­ben­en ska kunna lagra in kal­ci­um­salt­er. Un­der­håll­er nerv­sys­tem och hjärt­rytm. Rakit (mjukt och miss­for­mat ske­lett)
E Nötter, frön, spannmål An­ti­oxi­dant som skyd­dar cel­len från oxi­da­ti­va ska­dor. Säll­synt: Anemi, ned­bryt­ning av nerv­sy­ste­met.
K Blad­grön­sak­er. Pro­du­ce­ras av E. coli-bak­te­ri­er i tjock­tarm­en Att blodet ska kunna levra sig Blöd­ning­ar, lätt att få blå­mär­ken.

Mineraler

… är egentligen detsamma som en kemist skulle kalla "oorganiska joner". 😉

Några viktiga mineraler

Mineral Finns i … Behövs för … Brist kan leda till …
Kalcium (Ca2+) Me­je­ri­pro­dukt­er, fisk, blad­grön­sa­ker, balj­väx­ter Att nerv­cel­ler och musk­ler ska funka. Ingår i ske­lett­ben­en. Ben­skör­het, rakit, spasmer, svag till­växt
Järn (Fe2+) Ani­ma­lis­ka pro­duk­ter, blad­grön­sak­er, bönor, full­korn Sy­re­trans­port i blodet (ingår som nöd­vän­dig del i både he­mo­glo­bin och myo­glo­bin). Blod­brist (anemi).
Natrium (Na+) Bords­salt (kok­salt) Många saker, bland annat vat­ten­ba­lans (ho­meo­stas), och ner­ver­nas funk­tion. Kramper, trött­het, dålig aptit.
Kalium (K+) Balj­väx­ter, to­ma­ter, ba­na­ner Att hjärtat och andra muskler samt nerv­cel­ler ska fun­gera. Hjärt­aryt­mi­er (ore­gel­bund­na hjärt­slag), mus­kel­svag­het
Kloridjoner (Cl) Bords­salt (kok­salt) Pro­duk­tion av salt­sy­ra i mag­saf­ten, vat­ten­ba­lans (ho­meo­stas). Kramper, dålig aptit.
Jodidjoner (I) Jod­be­ri­kat bords­salt, skal­djur Syntes av flera vik­ti­ga hor­mo­ner Struma

Vegetarian eller vegan?

Människan = allätare (rent biologiskt).

Vegetarian/vegan ⇒ risk för bristsjukdomar.

Vitamin B12 och D får man främst i sig via kött, fisk och ägg.

 • B12- och D-vitaminberikad mat kan behövas.

Järn och proteiner främst från kött, fisk och ägg.

 • Lättare att kompensera med baljväxter + järnrika grönsaker. 

Man kan relativt lätt få i sig tillräckligt med proteiner genom att äta baljväxter – till exempel bönor, ärtor, linser och liknande.Man kan relativt lätt få i sig tillräckligt med proteiner genom att äta baljväxter – till exempel bönor, ärtor, linser och liknande.

Matkultur

Människan äter inte för att leva. Hon lever för att äta."

Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare

Mat är en central del i alla kulturer. Vi äter tillsammans, och vi äter med alla våra sinnen.

 • Lukt och smak – såklart.
 • Synen – det som ser gott ut, smakar också bättre.
 • Känseln – konsistensen är viktig för att det ska smaka gott.
 • Hörseln – det ska till och med låta rätt i munnen när man tuggar maten!

Vi lagar och äter mat för att det är gott och trevligt.Vi lagar och äter mat för att det är gott och trevligt.