Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Nervsystemets funktionella indelningÖversikt över människans nervsystem

Nervsystemets funktionella indelning. Nervsystemets funktionella indelning.

Centrala nervsystemet

"CPU": Bearbetar all information, koordinerar kroppen.

Består av:

 • Hjärna
 • Ryggmärg

Perifera nervsystemet

Alla andra nerver.

Två typer av nerver:

 1. Motoriska
  • Efferenta (leder ut från CNS).
  • Styr muskler (motoriken) och körtlar.
 2. Sensoriska
  • Afferenta (leder in till CNS).
  • Signaler från våra sinnen (eng. senses): Lukt, smak, känsel, hörsel, syn med mera.

Översikt över människans nervsystem.Översikt över människans nervsystem.

Somatiska nervsystemet

Grekiska soma = kropp.

 • Den delen av det motoriska nervsystemet som styr skelettmusklerna (tvärstrimmig muskulatur).
 • Viljestyrt.

Autonoma nervsystemet

Självständigt – Icke viljestyrt.

Styr muskler med glatt muskulatur:

 • Runt blodkärl
 • Iris
 • Mag-/tarmkanal
 • Med flera

Två olika responssystem: Sympatiska och parasympatiska nervsystemet

Sympatiska dominerar vid hot: Fight or flight, stanna och kämpa eller springa iväg?

Sympatiska nerver utgår huvudsakligen från bröstkotorna.

Kroppen förbereder sig för strid:

 • Pupillerna vidgas.
 • Luftrören vidgas.
 • Hjärtat slår snabbare.
 • Kapillärer i muskler vidgas.
 • Kapillärer i extremiteter & i mag-/tarmkanal dras samman.

Det sympatiska nervsystemet styrs största delen av nerver som utgår från ryggradens bröstkotor.Det sympatiska nervsystemet styrs största delen av nerver som utgår från ryggradens bröstkotor.

Det parasympatiska nervsystemet styrs av nerver som utgår ifrån hjärnstammen och från korskotorna (sakralkotorna).Det parasympatiska nervsystemet styrs av nerver som utgår ifrån hjärnstammen och från korskotorna (sakralkotorna).

Parasympatiska dominerar vid vila, återhämtning, matsmältning

Parasympatiska nerver utgår från hjärnstam & korskotor.

Motsats till sympatiska responsen

 • Pupillerna dras samman
 • Luftrören dras samman
 • Hjärtat slår långsammare
 • Blodet styrs om till mag-/tarmkanal

Enteriska nervsystemet

"Bukhjärnan"

 • Nätverk av nerver runt mag-/tarmkanal.
 • Styr och koordinerar magsäckens & tarmarnas arbete