Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

PDF-fil att fylla i tillsammans med videogenomgången finns på den här länken!

Tre typer av skelett

 1. Vätskeskelett (hydrostatiskt skelett)
 2. Yttre skelett (exoskelett)
 3. Inre skelett (endoskelett)

Vätskeskelett

Djurets muskler arbetar mot vätsketrycket i kroppshålan.

 • Som en vattenballong: Klämmer man på ena hållet på ballongen, så spänner det ut på det andra.

Daggmasken kan ta spjärn mot väggarna i gången med hjälp av sitt hydrostatiska skelett.Daggmasken kan ta spjärn mot väggarna i gången med hjälp av sitt hydrostatiska skelett.

Daggmaskens längsgående muskler i ett segment dras samman:

 • Segmentet spänns ut på bredden, tar spjärn mot väggarna.
 • De bakre delarna av daggmasken kan dras in.

Daggmaskens tvärgående muskler i ett segment dras samman:

 • Segmentet sträcks ut på längden, skjuter framåt.

Vätskeskelett finns hos till exempel:

 • Ringmaskar (daggmaskar, iglar).
 • Maneter.

Yttre och inre skelett

Yttre skelett finns hos leddjur:

 • Hårdare skal av kitin.
 • Ibland även kalcium inlagrat.
 • Måste ömsas när djuret växer.

Yttre skelett (vänster) finns hos leddjur. Alla ryggradsdjur har ett inre skelett (höger). Yttre skelett (vänster) finns hos leddjur. Alla ryggradsdjur har ett inre skelett (höger).

En cikada ömsar skinn.En cikada ömsar skinn.

Människans skelett

Hos vuxen människa > 200 ben.

 • Stagar upp kroppen.
 • Fäste för muskler.
 • Skyddar känsliga organ (hjärna, hjärta, lungor).
 • Produktion av blodkroppar.

Några viktiga ben:

 • Kraniet: 29 ben, de flesta sammanväxta.
 • 7 halskotor.
 • 34 ryggkotor.
 • 12 par revben.
 • Bröstbenet binder samman revbenen framtill, skyddar hjärtat.
 • Överarmsbenet sitter länkat i nyckelben & skulderblad.
 • Underarmen: Strålben och armbågsben.
 • Lårbenet sitter länkat i bäckenbenet (höftbenet).
 • Underbenet: Skenben och vadben.

Det mänskliga skelettet består av ungefär 200-300 ben, beroende på hur man räknar.Det mänskliga skelettet består av ungefär 200-300 ben, beroende på hur man räknar.

Benets anatomi

Ben består av bindväv (främst kollagen)

 • Levande celler

Benet omges av benhinna av bindväv.

Benhinna går över i kompakt ben

 • Hårt, ger styrka och skydd åt benet

Röd benmärg

 • Bildar blodkroppar
 • Nyfödda: All benmärg = röd
 • Den röda benmärgen omvandlas till gul under uppväxten
 • Vuxna: Röd benmärg finns endast i platta ben (kranium, skulderblad, höftben), ändarna av lårben och överarmsben

Skiss över överarmsbenets anatomi.Skiss över överarmsbenets anatomi.

Ledens anatomi

Led: där skelettets ben möts

Kontaktytorna mellan benen är belagda med ledbrosk

 • Stötdämpare
 • Skydd mot slitage

I ledhålan mellan benen finns smörjande ledvätska.

Alltsammans är omslutet av en ledkapsel. Brosk, ledkapsel och senor är till stor del uppbyggda av kollagen.

Skiss över en leds anatomi.Skiss över en leds anatomi.

Fem olika typer av leder i skelettet. (1) Kulled. (2) Ellipsoid led. (3) Sadelled. (4) Gångjärnsled. (5) Vridled.Fem olika typer av leder i skelettet. (1) Kulled. (2) Ellipsoid led. (3) Sadelled. (4) Gångjärnsled. (5) Vridled.

Armbågsbenet (ulna) markerat i rött. Armbågsbenet (ulna) markerat i rött.

Tre viktiga typer av leder:

 1. Kulled (exempelvis axel- eller höftled).
 2. Gångjärnsled (exempelvis finger- eller knäled).
 3. Vridled (exempelvis leden mellan strålben och armbågsben).