Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

MenstruationscykelnMenstruationscykeln

Fyra faser:

 1. Äggcellen mognar
 2. Ägglossning
 3. Bildning av gulkropp
 4. Menstruation

Styrs av hormoner från hypofysen.

1. Äggcellen mognar

Hormonet FSH (follikelstimulerande hormon) utsöndras från hypofysen. 

 • Ägg mognar i follikel, en slags vätskefylld blåsa

Follikeln avger östrogen.

 1. Östrogenet påverkar livmodern:
  • Slemhinnan blir tjockare.
  • Förbereds för att kunna ta emot ett befruktat ägg (embryo).
 2. Östrogenet påverkar hypofysen:
  • Minskar produktionen av FSH.
  • Hypofysen börjar istället utsöndra enzymet LH.

2. Ägglossning

En "spik" i halten LH gör att follikeln spricker.

Ägget fångas upp av äggledaren, leds mot livmodern (och eventuella spermier).

3. Bildning av gulkropp

Resten av follikeln i äggstocken ombildas till gulkropp, som producerar hormonet progestereon.

 • Stimulerar tillväxten av livmoderns slemhinna ytterligare.
 • Hämmar hypofysens produktion av FSH och LH.

4. Menstruation – när ägget inte befruktas

Gulkroppen tillbakabildas.

Progesteronhalten minskar.

 1. Livmoderns slemhinna stöts ut i en menstruationsblödning.
  • Vanligen 3-6 dagar lång.
 2. Hypofysen börjar tillverka FSH igen.

Allting sätter igång från början igen…

Hormonhalter vid olika tidpunkter i menstruationscykeln. 1 – FSH; 2 – östrogen; 3 – LH; 4 – progesteron. Hormonhalter vid olika tidpunkter i menstruationscykeln. 1 – FSH; 2 – östrogen; 3 – LH; 4 – progesteron.

Graviditet

Den första delen av det mänskliga embryots utveckling ser i princip likadan ut som för alla andra ryggradsdjur.

Lägg märke till:

 • Befruktningen sker i äggledaren.
 • Det befruktade ägget/embryot vandrar i äggledaren.
 • Implantering i livmodern sker dag 8-9 efter befruktning.

Graviditeten hos människor varar i genomsnitt i 40 veckor.

Människans befruktning. Människans befruktning.