MenstruationscykelnVideogenomgång (flippat klassrum)

Menstruationscykeln

Hormonhalter vid olika tidpunkter i menstruationscykeln. 1 – FSH; 2 – östrogen; 3 – LH; 4 – progesteron. Hormonhalter vid olika tidpunkter i menstruationscykeln. 1 – FSH; 2 – östrogen; 3 – LH; 4 – progesteron. Fyra faser

 1. Äggcellen mognar
 2. Ägglossning
 3. Bildning av gulkropp
 4. Menstruation

Styrs av hormoner från hypofysen.

1. Äggcellen mognar

Hormonet FSH (follikelstimulerande hormon) utsöndras från hypofysen. 

 • Ägg mognar i follikel, en slags vätskefylld blåsa

Follikeln avger östrogen

 1. Östrogenet påverkar livmodern
  • Slemhinnan blir tjockare
  • Förbereds för att kunna ta emot ett befruktat ägg (embryo)
 2. Östrogenet påverkar hypofysen
  • Minskar produktionen av FSH
  • Hypofysen börjar istället utsöndra enzymet LH

2. Ägglossning

 

En "spik" i halten LH gör att follikeln spricker.

Ägget fångas upp av äggledaren, leds mot livmodern (och eventuella spermier)

3. Bildning av gulkropp

Resten av follikeln i äggstocken ombildas till gulkropp, som producerar hormonet progestereon

 • stimulerar tillväxten av livmoderns slemhinna ytterligare
 • hämmar hypofysens produktion av FSH och LH

4. Menstruation – när ägget inte befruktas

Gulkroppen tillbakabildas

Progesteronhalten minskar

 1. Livmoderns slemhinna stöts ut i en menstruationsblödning
  • Vanligen 3-6 dagar lång
 2. Hypofysen börjar tillverka FSH igen

Allting sätter igång från början igen…

Graviditet

Människans befruktning. Människans befruktning. Den första delen av det mänskliga embryots utveckling ser i princip likadan ut som för alla andra ryggradsdjur.

Lägg märke till:

 • Befruktningen sker i äggledaren
 • Det befruktade ägget/embryot vandrar i äggledaren
 • Implantering i livmodern sker dag 8-9 efter befruktning

Graviditeten hos människor varar i genomsnitt i 40 veckor