Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

STD – Sexuellt överförbara sjukdomarSexuellt överförbara sjukdomar (STD, Sexually transmitted diseases) är sjukdomar som överförs vid samlag.

Klamydia

Orsakas av bakterier av släktet Chlamydia.

Symptom:

 • Flytningar.
 • Sveda, klåda i underlivet.
 • Det svider när man kissar.

Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis.

Konsekvenser om man inte behandlar

 1. Hos kvinnor:
  1. Äggledarinflammation.
  2. Utomkvedshavandeskap.
  3. Sterilitet.
 2. Hos män:
  1. Bitestikelinflammation.
  2. Ökad risk för sterilitet.

Gonorré

Orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae

Symptom liknar symtomen för klamydia. 

 • Även ändtarm, svalg och stora leder kan påvkeras.

Konsekvenser om man inte behandlar:

Neissera gonorrhoeae-bakterier infärgade med fluorescerande antikroppar. Neissera gonorrhoeae-bakterier infärgade med fluorescerande antikroppar.

Kondylom (vårtor i underlivet/på penis)

Orsakas av HPV (humant papillomvirus).

 • Mycket vanligt virus.
 • Ger inte alltid symptom.

Kan ge upphov till livmoderhalscancer.

Vaccination

 • Sedan 2012, i det allmänna vaccinationsprogrammet (i Sverige).
 • Flickor i åldern 11-12 år erbjuds vaccination i skolan.

HIV/AIDS

HIV = humant immunbristvirus.

Överförs via sperma eller slidsekret, men också via blod.

 • HIV har påträffats i saliv, men ingenting tyder på att det kan överföras via saliv.

Viruset infekterar T-hjälparceller, vilket gör det mycket svårt för kroppens immunsystem att upptäcka.

HIV ger så småningom upphov till AIDS, då immunsystemet havererar. 

 • Den drabbade dör, oftast till följd av någon annan "enkel" infektion.

Svepelektron­mikroskop­bild av HIV-virus (gröna) som bildas i en odlad T-lymfocyt (blå). Svepelektron­mikroskop­bild av HIV-virus (gröna) som bildas i en odlad T-lymfocyt (blå).