Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Den allra tidigaste typen av sinne?

Biologi = tillämpad kemi

  • Därför behöver alla organismer känna igen molekyler i sin omgivning.
  • Känna igen molekyler i omgivningen = lukta/smaka!

När en cell "doftar" känner den igen "doftämnen" – molekyler och joner i omgivningen – och reagear på dem.När en cell "doftar" känner den igen "doftämnen" – molekyler och joner i omgivningen – och reagear på dem.

En amöba kan "sniffa" sig till en bakterie och fagocytera (äta upp) den.En amöba kan "sniffa" sig till en bakterie och fagocytera (äta upp) den.

När en feromonmolekyl från en parningsvillig hona binder till receptorer i den amerikanska månspinnarens antenner sker också ett svar. Svaret är mer komplext än för amöban, men principen är densamma.När en feromonmolekyl från en parningsvillig hona binder till receptorer i den amerikanska månspinnarens antenner sker också ett svar. Svaret är mer komplext än för amöban, men principen är densamma.

Människans luktorgan

I näshålans övre del sitter luktbulben (1). Från den leder bipolära neuron (6) ner i epitelet (4). De bipolära neuronens dendriter är receptorer för doftmolekylerna.I näshålans övre del sitter luktbulben (1). Från den leder bipolära neuron (6) ner i epitelet (4). De bipolära neuronens dendriter är receptorer för doftmolekylerna.

Näshålans insida är täckt av epitelceller som utsöndrar slem.

Doftmolekyler i luften diffunderar genom slemmet, binder till receptorer på de bipolära neuronen.

Neuronen depolariseras, fyrar av rakt in i hjärnan som registrerar en doft.

Människans smakorgan (tungan)

I de knottriga papillerna på tungan sitter smaklökarna.I de knottriga papillerna på tungan sitter smaklökarna.

Smakämnen löser sig i saliven, binder till receptorer i smakcellerna (gustatory cells) i smaklökarna.

Intilliggande nervceller fyrar av, hjärnan registrerar smaken.

Vad är smak?

Fem (allmänt accepterade) grundsmaker:

  1. Sött
  2. Salt
  3. Surt
  4. Beskt
  5. Umami

Smaken kan kännas över hela tungan (inte i specifika zoner, som man tidigare trott).

Smak = grundsmaker + doft + konsistens