Aufbau-Standerpilz 1Sporer 

Svampar förökar sig med sporer

 • = haploida

Enkärns- och tvåkärnsmycel

En hattsvamps förökning. En hattsvamps förökning. Från sporen växer hyfer ut

 • = haploida

Ett mycel (som är haploid) möter ett av ett annat "kön" (svampar kan ha flera kön)

 • Mycelen går samman
 • Varje cell behåller TVÅ haploida cellkärnor

Meios

 

Sker vanligen i fruktkroppen

 1. Kärnorna smälter samman
 2. Därefter, omedelbar meios
 3. Sporer bildas

De nyttiga svamparna

Livsmedel

 • Matsvamp
 • Jäst till brödbakning, öl- och vintillverkning
 • Mögelsvamp till ost

Läkemedel

 • Produktion av antibiotika

Forskning

 • Jästsvamp är eukaryota celler som är lätta att odla och göra experiment med.