Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Doperwt rijserwt peulen Pisum sativumVäxternas livslängd

Annuella

Lever ett år.

Exempel: Många blommor gror på våren, blommar och sätter frö till hösten.

Ärtväxter (i det här fallet Pisum sativum) är annuella. Ärtväxter (i det här fallet Pisum sativum) är annuella.

Morötter är bienna. Morötter är bienna.

Bienna (tvååriga)

Första året:

 • Samlar kolhydrater i en rotknöl.

Andra året:

 • Använder energin i rotknölen för att snabbt kunna växa ut till en stor blomställning.

Exempel:

 • Morötter.

Perenna

Fleråriga

 • Skjuter skott, nya blommor varje år.

Vad begränsar livslängden?

 • Träd: Kronan blir till slut för tung för att bära upp.
 • Lökväxter: Löken övervintrar, livslängden i princip obegränsad.
 • Växter som försökar sig könlöst: Tack vare klonerna blir livslängden i princip obegränsad.

Könlös förökning

Sticklingar

 • Ett skott, reva, groddknopp kan planteras om, bli en ny individ
 • Gäller framför allt perenna växter

Reva från revfingerört. Reva från revfingerört.

Exempel:

 • Jordgubbar skickar ut stoloner (en slags reva).
 • Revfingerört likaså.

Varje stickling är genetiskt identisk med "moderplantan".

 • Växten har klonats.

Könlig förökning

Mossor

Mossplantan är haploid (enkel kromosomuppsättning).

 1. Han- och honorgan växer ut i toppen.
 2. Spermier simmar över till äggceller (vatten krävs).
 3. Den befruktade äggcellen växer ut till sporkapsel (diploid).
 4. I sporkapseln sker meios.
 5. Nya (haploida) sporer sprids.

Björnmossa med sporkapslar. Björnmossa med sporkapslar.

Ormbunkar

Ormbunksplantan är diploid (dubbel kromosomuppsättning).

 1. Sporer (haploida) bildas på bladens undersida.
 2. Sporerna sprids med vinden.
 3. Växer ut till ett protallium (förgrodd) med hanliga och honliga könsorgan.
 4. Spermier kan simma över och befrukta äggcellen.
 5. Ny ormbunksplanta kan växa upp.

Ormbunkens livscykel. Ormbunkens livscykel.

Gömfröiga växter

Växten är diploid.

Fröet bildas alltid i en frukt av något slag.

 1. I blommans ståndare bildas pollenkorn via meios.
 2. I blommans pistill bildas äggcell via meios.
 3. Pollenkornen sprids till pistillens märke med hjälp av vinden eller pollinerande insekter.
 4. Pollenslang växer ner till äggcellen, som befruktas.
 5. Frö utvecklas.

Blommans anatomi. Blommans anatomi.