Tips: InnerBody

Vad är detta? InnerBody är en sajt som låter dig undersöka kroppen med hjälp av hundratals interaktiva bilder. Se klippet nedan för att förstå!

Hur kan man använda detta i undervisningen? Det här en sajt som är riktad till "Joe Public", "M. Tout-le-monde" eller "vanliga Svenssons", men som ändå håller tillräckligt hög kvalité för att kunna användas i undervisningen. Man skulle faktiskt helt och hållet kunna skippa läroboken i humanfysiologi och använda sig av innehållet på InnerBody.com istället.

Länk: innerbody.com