Tips: My Incredible Body

Tips: My Incredible BodyVad är detta? My Incredible Body är en gratisapp till både Android och iOS som ger dig en interaktiv resa genom människans kropp.

Hur kan man använda detta i undervisningen? Även om det här är en app som riktar sig till barn i mellan- eller högstadieålder, kan man få glädje av den även som gymnasieelev eller förälder. Framför allt på en skola där man valt att gå 1:1 med iPads kan appen användas, främst för att väcka lust och nyfikenhet inför den mänskliga kroppen.

Länkar: Google Play Store och iTunes App Store