Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

DNATid: 80 minuter

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal.

Språklig bedömning

Vid de mer utförliga frågorna har jag bedömt det vetenskapliga språket i svaret. Dessa bedömningar har jag sedan vägt samman till en enda bedömning av språket. Det är denna språkliga sammanvägning (inte de enskilda vid varje fråga) som räknas som A-, C- eller E-poäng.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

Skriv dina svar direkt på det här pappret. Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Använd dig av strukturformlerna sist i provet och rita strukturen för CTP (cytidintrifosfat).

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 2. Rita en schematisk bild av en snutt dsDNA!

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 3. Nedanstående RNA-sträng kan bilda en s.k. hårnålsögla. Rita hur den hårnålsöglan kommer att se ut!
  5'-CCUGCCCCUGUCAGGCAGG-3'

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/0/0)

 4. När en del restriktionsenzymer klyver DNA bildas det klibbiga ändar. Vad innebär klibbiga ändar? Rita gärna en bild för att förklara!

Del II. Ringa in de rätta alternativen

 1. Vilka tre av följande påståenden om DNA-molekylens grundläggande funktion och struktur är korrekta?
  1. Bindningen mellan adenin och tymin är betydligt svagare än bindningen mellan cytosin och guanin.
  2. Socker- och fosfatresterna i DNA-kedjans ryggrad är sammanbundna med van der Waals-bindningar.
  3. DNA-molekyler saknar OH-grupp på 2’-kolet.
  4. I en RNA:DNA-hybrid är antalet adenin lika stort som antalet tymin + uracil.
  5. RNA-molekyler är alltid enkelsträngade.
  6. Kvävebaser binder till sockerrestens 3’-kol.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

 2. Vilka tre av följande påståenden om agarosgelelektrofores är korrekta?
  1. Laddningsfärgen vandrar i gelen på samma sätt som DNA-fragmenten.
  2. DNA-molekylen vandrar alltid mot den negativa polen.
  3. Laddningsfärgen gör att man kan se DNA-banden i UV-ljus.
  4. Ju kortare ett DNA-fragment är, desto längre vandrar det i gelen.
  5. Agarosgelelektrofores kan vara en lämplig metod för att separera RNA- och DNA-molekyler av samma storlek från varandra.
  6. Om man lägger för hög spänning över gelen, riskerar den att smälta.

   Analysera och besvara frågor (1/1/0)

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Besvara de här frågorna på ett separat papper.

 1. Redogör för det försök med pneumokocker och möss som Avery, Macleod och McCarty gjorde, och som bevisade att DNA bär på den genetiska informationen! Rita gärna en bild för att hjälpa dig att förklara.
 2. Tema: Mord! Professor Plommon har blivit brutalt mördad efter ett bråk i köket i sitt stora vackra hus! En tung ljusstake var uppenbarligen mordvapnet, då det passar perfekt i såret i hans bakhuvud. Men vem har gjort det?
  Under professor Plommons naglar hittar man rester av hud och lite blod, som skulle kunna komma från mördaren. Men vems är det? Fröken Röd påstår att hennes rivsår i ansiktet kommer från hennes katt, Grumpy. Fru Vit säger att hon har eksem på armarna, och pastor Grön kan inte minnas varför han har rivsår på halsen.

  För att ta reda på vem som var mördaren, bestämmer du, som är detektiv, dig för att analysera DNA:t i cellerna under prof. Plommons naglar. Det första du gör är att amplifiera en s.k. polymorf region i DNA:t. Det som är speciellt med denna region, är att kvävebassekvensen i den är unik för varje människa.
  1. Förklara hela processen när du amplifierar DNA:t med PCR! OBS! Rita gärna en bild för att förtydliga!

   Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/1)

  2. För att analysera det amplifierade DNA:t, jämför du det med samma region (som du också amplifierar) hos de tre misstänkta fröken Röd, fru Vit och pastor Grön, samt från offret (professor Plommon). Varje prov klyver du sedan med hjälp av ett restriktionsenzym, och kör ut resultatet på en agarosgel. Förklara varför det blir olika bandmönster från de olika individerna!

   Svara på frågor om och beskriva biologiska samband (1/1/1)

  3. Analysera gelmönstret i figuren nedan. Vem av de misstänkta är det som är mördaren?

   bandmonster DNA brottsutredning

   Analysera och besvara frågor (1/0/0)

 3. Redogör för principen för DNA-sekvensering enligt Sanger (dideoximetoden). Rita gärna en förklarande bild!

  Begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder (1/1/1)