Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller några meningar)

 1. Vad innebär s.k. Watson-Crick-basparning? (1p)
 2. Vad är ett restriktionsenzym?(1p)
 3. Nedanstående RNA-sträng kan bilda en s.k. hårnålsögla. Rita hur den hårnålsöglan kommer att se ut! (1p)

  5'-CCUGCCUGUCACGCAGG-3'

 4. Två typer av krafter håller samman en dubbelsträngad DNA-molekyl. Ange vilka dessa är, och var någonstans i DNA-molekylen de (huvudsakligen) verkar! (2p)
 5. Din snälle lärare har tagit med en "slinky spring" till salen idag. Ange om den är höger- eller vänsterhänt! (1p)
 6. Ge ett exempel på ett DNA-palindrom med minst fyra kvävebaser! (1p)
   
 7. Vilka faktorer påverkar en DNA-molekyls halvsmältningstemperatur (övergångstemperatur)? (3p)
 8. Beskriv DNA:ts grundstruktur med en schematisk bild! Följande måste finnas med i bilden: Två komplementära DNA-strängar, 3'-ändor, 5'-ändor, fosfatgrupper, sockergrupper, kvävebaser. (3p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Om man exponerar sig för starkt solljus under lång tid, ökar risken för hudcancer. Förklara (ur molekylär synvinkel) varför det är så! (3p)
 2. Diskutera varför det finns mekanismer hos alla celler för att reparera DNA, men inga eller i vart fall ytterst få mekanismer för att reparera RNA eller proteiner! (3p)