Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller några meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Räkna upp tre väsentliga skillnader mellan pro- och eukaryota celler! (3p)
 2. Skissera den baktieriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de fyra olika tillväxtfaserna! (3p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Rita en schematisk prokaryot cell! Rita in nio strukturer, och förklara vad respektive struktur har för funktion med en eller högst två meningar! (4,5p)
 2. Beskriv principen för gramfärgning! (2,5p)
 3. Artikeln i figuren till höger är från Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2002-12-02, och handlar om vad man kan göra för att lindra symtomen vid förkylning. Egentligen är den helt okej, men om man är riktigt petig kan man se att den innehåller 1 (en) felaktighet. Vilken? (2p)
 4. Du och din kamrat vill utföra ett experiment, där ni mäter det bakteriella nedfallet på er arbetsplats. Din kamrat vill använda sig av NB för att samla upp bakterierna. Är detta ett lämpligt val? Diskutera för- och nackdelar! (3p)
 5. Yersinia pestis är den bakterie som orsakade digerdöden under medeltiden. Den beskrivs i NationalEncyklopedin som "en gramnegativ, fakultativt anaerob bakterie". Vad innebär det att en bakterie är
  1. gramnegativ? Rita gärna en bild! (3p)
  2. anaerob? (1p)
  3. fakultativt anaerob? (1 bonuspoäng)