Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Bakteriers utseende och släktskap

 • Bakterie
 • Eukaryot cell
 • Arké
 • Kock
 • Bacill
 • Spirill
 • Spiroket
 • Bacillus subtilis
 • E. coli
 • Streptokock
 • Stafylokock
 • Nukleoid
 • Plasmid
 • F-pili
 • P-pili
 • Grampositiv & gramnegativ
 • Peptidoglykan
 • Pentapeptidbrygga
 • Cellmembran
 • Periplasmiskt rum
 • Mikrosvamp
 • Bakteriell tillväxt
 • Exponentiell (logaritmisk) tillväxt
 • Den bakteriella tillväxtkurvan
 • Lagfas
 • Logfas
 • Stationärfas
 • Deklinationsfas (dödsfas)
 • Endospor
 • Komplext odlingsmedium
 • Syntetiskt odlingsmedium
 • NA
 • NB
 • Probiotika

Bakteriell kemoterapi

 • Antibiotikum
 • Bakteriocidal
 • Bakteriostatisk
 • Antibiotikaresistens
 • Penicillin
 • Penicillinbindande protein
 • Lysis
 • β-laktamring
 • β-laktamas
 • Antibiotikaresistens
 • Vertikal spridning
 • Horisontell spridning
 • Konjugation
 • Transduktion
 • Transformation

Virus – vänner eller fiender?

 • Obligat
 • Intracellulär
 • Parasit
 • Nukleinsyra
 • Proteinkapsid
 • Nukleokapsid
 • Membranhölje
 • Virion
 • Kapsomer
 • Polyedriskt virus
 • Helixformat virus
 • Binalt virus
 • Bakteriofag (fag)
 • Retrograd evolution
 • Retrovirus
 • HIV
 • Virulens
 • Adsorption
 • Endocytos
 • Rolling circle-mekanism
 • Konkatemer
 • Lysis
 • Exocytos