Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller några meningar)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad innebär det att ett antibiotikum är cidalt? (1p)
 2. Vad är en bakteriofag? (1p)
 3. Vad är det för skillnad på celltillväxt och populationstillväxt? Rita gärna en förklarande bild! (1p)
 4. Varför skall man ha en spritlåga eller bunsenbrännare igång vid sterilarbete? (2p)
 5. Ange för varje påstående nedan om det är sant eller falskt. OBS! För att undvika att ni gissar på frågorna, ger korrekt svar 0,5 poäng och inget svar 0 poäng. Felaktigt svar ger däremot -0,5 poäng!
  1. Bacillus subtilis är en gramnegativ bakterie
  2. Grampositiva bakterierär känsligare för penicillin än gramnegativa
  3. Gramnegativa bakterier har en tjock cellvägg av peptidoglykan
  4. Pleomorfa bakterier har oftast ingen cellvägg alls
  5.  
   Både E. coli och B. subtilis är så kallade eubakterier
  6. Det som skiljer eubakterier och arkebakterier åt är huvudsakligen uppbyggnaden av deras respektive cellväggar
 6. Skissera en gramnegativ bakteriecell. Rita in nio olika strukturer i cellen, och förklara vad respektive struktur har för funktion med en eller högst två meningar. (4,5p)
 7. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de olika tillväxtfaserna. Förklara också med en eller högst två meningar för varje fas, varför den ser ut just så. (5p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. På vilket vis skiljer sig morfologin hos binala, helixformade och polyedriska virus åt? Rita gärna en eller flera bilder för att förklara! (3p)
 2. Beskriv principen för gramfärgning! (3,5p)
 3. Förklara hur det kan komma sig att vi har en högre andel antibiotikaresistenta bakterier idag än för 50 år sedan! (4p)