Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Lycka till!

Del I. Ringa in de rätta alternativen!

 1. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers utseende och släktskap är sanna? (3p)
  1. Streptococcus pyogenes är en typisk arké.
  2. Arkéer hittar man oftast i extrema miljöer.
  3. Arkéer och eubakterier är mycket nära släkt.
  4. Människan är troligen närmare släkt med eubakterierna än arkéerna.
  5. Eubakterier är i regel mycket mindre än eukaryoter.
  6. Spiriller och spirochaeter är huvudsakligen spiralformade.
 2. Vilka tre av följande påståenden om odling av mikroorganismer är sanna? (3p)
  1. Vid sterilt arbete måste en spritlampa eller bunsenbrännare vara igång för att döda eventuella mikroorganismer i luften.
  2. Vegetativa celler är celler som växer/delar sig och har ämnesomsättning.
  3. Celler som har förmåga att bilda sporer om det behövs kallas vegetativa.
  4. Både NA och NB är komplexa medier.
  5. Om man trycker sin tumme mot en odlingsplatta, får man troligtvis en blandkultur av bakterier.
  6. De allra flesta bakterier är farliga för människan eller skadliga på annat sätt.
 3. Vilka tre av följande påståenden om bakteriell kemoterapi är sanna? (3p)
  1. Mögelsvampen Penicillium chrysogenum (som också kallas Penicillium notatum) är den enda organism man känner till som producerar antibiotikum naturligt.
  2. Penicillinets upptäckare hette Alexander Fleming.
  3. Penicillinet verkar genom att hindra att cellväggen byggs upp.
  4. Penicillinet verkar genom att bryta upp pentapeptidbryggorna i bakteriernas cellvägg.
  5. Den verksamma beståndsdelen i penicillinet är b-laktamas.
  6. β-laktamas kan skydda en bakterie från penicillinets verkningar.
 4. Vilka tre av följande påståenden om virus är sanna? (3p)
  1. En del virus består av endast en kapsid.
  2. Många virus består bara av en nukleokapsid.
  3. Fager tar sig in i bakterier via direkt fusion.
  4. Membranförsedda virus tar sig oftast ut ur värdcellen när den lyserar.
  5. Binala virus är så gott som uteslutande bakteriofager.
  6. Nästan alla växtvirus saknar membranhölje.
 5. Vilka tre av följande påståenden om bakteriers cellulära strukturer är sanna? (3p)
  1. Bakterier hos en del bakteriearter har mer än en kromosom.
  2. Bakteriens kromosom/kromosomer kan bestå både av DNA eller (hos vissa bakterier) RNA.
  3. Plasmider bär t.ex. på gener för antibiotikaresistens.
  4. Pili kan fungera som vidhäftningsorgan.
  5. Ribosomerna sitter på bakteriens endoplasmatiska retikulum (ER).
  6. Flageller finns hos både eubakterier och eukaryoter.
 6. Vilka tre av följande påståenden om skolans favoritbakterier är sanna? (3p)
  1. B. subtilis är en grampositiv bakterie.
  2. E. coli är en typ av kock.
  3. E. coli har en tunn cellvägg.
  4. B. subtilis är vanligt förekommande i den mänskliga tarmen.
  5. B. subtilis är en typ av stavformig bakterie.
  6. E. coli färgas typiskt blå eller blå-violett vid gramfärgning.

Del II. Frågor som bara kräver ett kort svar eller en bild

Längre svar ger risk för avdrag

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Vad visas på bilden? Vad visas på bilden? Betrakta bilden till höger. Den visar två bakterier som är sammankopplade på ett speciellt sätt.
  1. Vad kallas den process som visas på bilden? (1p)
  2. Vad innebär processen? (1p)
  3. Vad kallas den "koppling" som man kan se mellan några av bakterierna? (1p)
 2. Skissera den bakteriella tillväxtkurvan, och ange i figuren de olika tillväxtfaserna. Förklara också med en eller högst två meningar för varje fas, varför den ser ut just så. (5p).

Del III. Frågor som kräver ett utredande svar

Svaren på de här frågorna skriver du på ett annat papper.

 1. Redogör för begreppet transformation. Vad betyder det, vad händer, varför händer det osv.? (3p)
 2. Beskriv principen för gramfärgning! (3,5p)