Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Tid: 20 minuter.

Lycka till!

/Magnus

Del I. Korsvarsfrågor

Endast ett kort svar (1-2 meningar behövs). Skriv svaret direkt på detta papper.

 1. Vad skiljer en homodimer från en heterodimer? (2p)

 2. Vilken typ av protein är ett (välj mellan Enzym, Transportprotein, Näringsprotein, Kontraktila/motila protein, Strukturprotein, Försvars-/attackprotein, Regulatoriskt protein och Övrigt protein)...
  1. RNA-polymeras? (1p)
  2. kasein? (1p)
  3. kollagen? (1p)
  4. ett hormon? (1p)
 3. Vad är en ribosom? (2p)
 4. Vad är det för skillnad på tRNA och rRNA? (2p)
 5. Vad är ett antikodon? (1p)
 6. Vad är en polypeptids karboxyterminal? (2p)
 7. Vad är det för skillnad på ett proteins primär- och sekundärstruktur? (2p)