RNA och RNA-syntes

Transkriptionen börjar vid en promotor

Hur transkriptionen regleras: Lac-operonet

Transkriptionen avslutas

Omvänt transkriptas

Ribozymer