Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Detta pappret kan du behålla om du vill. Tid: 75 minuter

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad är ett ribozym? (1p)
 2. Ge ett exempel på ett DNA-palindrom bestående av minst 4+4 kvävebaser! (1p)
 3. Vad är en prostetisk grupp? (1p)
 4. Vad är en kloningsvektor? (1p)
 5. Följande DNA-snutt transkriberas och translateras:

  3'-TACGCGCCCAGACATACT-5'

  Vad blir

  1. Den resulterande RNA-strängen (3'- och 5'-ändarna skall vara med)? (1p)
  2. Den resulterande oligopeptiden? (1p)
 1. Vad finns det för kemiska/strukturella skillnader på RNA och DNA? (2p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Vad fyller laddningsfärgen för funktion i en agarosgelelektrofores? (2p)
 2. När man denaturerar DNA, är denatureringen ofta fullständigt reversibel. När man denaturerar proteiner, är denatureringen tvärtom oftast fullständigt irreversibel. Vad är det som händer när ett protein denatureras? Och varför leder detta till att denatureringen oftast är irreversibel? (3p)
 3. Du odlar E. coli på ett laktosinnehållande medium. Diskutera huruvida lac-operonet kommer att var påslaget eller avstängt, och vad det är funktioner i (och omkring) operonet som styr detta! I din diskussion skall följande begrepp finnas med i ett relevant sammanhang: CAP, konstitutivt uttryck, operator, promotor, repressor, transkription. (4p)
 4. Beskriv hur man gör för att transformera bakterier! I din redogörelse skall följande uttryck finnas med: Is (kylning), kompetent (kompetenta celler), negativ kontroll, plasmid(er), positiv kontroll, selektionsmarkör, transformationsbuffert, vektor(er) (4p).
 5. I ett försök har du kluvit ett stycke DNA med EcoRI. Ditt DNA var ursprungligen 32 kbp (kilobaspar) långt. Du vet sedan tidigare att EcoRI klyver ditt DNA vid baspar nr. 4350, 5974, 6202 och 14351.
  1. Du sätter ditt kluvna DNA på en agarosgel i brunn nummer 1. I brunn nummer 2 sätter du en storleksmarkör. Storleksmarkören innehåller ett antal DNA-fragment med kända längder: 128 bp, 256 bp, 515 bp, 1024 bp, 2048 bp, 4096 bp, 8192 bp och 16384 bp. Skissera hur de olika banden kommer att fördela sig efter att elektroforesen körts färdigt! (4p)
  2. Förklara vad det är som gör att DNA:t vandrar i gelen och att de olika fragmenten vandrar olika långt! (2p)