Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 90 minuter. Tillåtna hjälpmedel är penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Detta pappret kan du behålla om du vill.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad är ett ribozym? (1p)
 2. Ge ett exempel på ett DNA-palindrom bestående av minst 4+4 kvävebaser! (1p)
 3. Vad är en DNA-molekyls övergångstemperatur (halvsmältningstemperatur)? (1p)
 4. Vad är en prostetisk grupp? (1p)
 5. Plasmider kan fungera som kloningsvektorer. Ge ett exempel på en annan typ av kloningsvektor! (1p)
 6. (Till denna fråga behöver du använda dig av den genetiska koden på sista sidan.) Följande DNA-snutt transkriberas och translateras:

  3'-TACGCGCCCAGACATACT-5'

  Vad blir

  1. Den resulterande RNA-strängen (3'- och 5'-ändarna skall vara med)? (1p)
  2. Den resulterande oligopeptiden? (1p)
 1. Vad finns det för kemiska/strukturella skillnader på RNA och DNA? (2p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Vad fyller laddningsfärgen för funktion i en agarosgelelektrofores? (2p)
 2. När man denaturerar DNA, är denatureringen ofta fullständigt reversibel. När man denaturerar proteiner, är denatureringen tvärtom oftast fullständigt irreversibel. Vad är det som händer när ett protein denatureras? Och varför leder detta till att denatureringen oftast är irreversibel? (3p)
 3. Redogör för hur man skapar en transgen mus! I din redogörelse skall följande begrepp finnas med, vara och insatta i ett relevant sammanhang: befruktad äggcell, hybridiseringsteknik(er), isolerad gen, ligering av DNA, mikroinjektion, PCR, surrogatmoder. (3,5p)
 4. Du odlar E. coli på ett laktosinnehållande medium. Diskutera huruvida lac-operonet kommer att var påslaget eller avstängt, och vad det är funktioner i (och omkring) operonet som styr detta! I din diskussion skall följande begrepp finnas med i ett relevant sammanhang: CAP, konstitutivt uttryck, operator, promotor, repressor, transkription. (4p)
 5. Beskriv hur man gör för att transformera bakterier! I din redogörelse skall följande begrepp finnas med: Is (kylning), kompetent (kompetenta celler), negativ kontroll, plasmid(er), positiv kontroll, selektionsmarkör, transformationsbuffert, vektor(er) (4p).
 6. I ett försök har du kluvit ett stycke DNA med EcoRI. Ditt DNA var ursprungligen 32 kbp (kilobaspar) långt. Du vet sedan tidigare att EcoRI klyver ditt DNA vid baspar nr. 4350, 5974, 6202 och 14351.
  1. Du sätter ditt kluvna DNA på en agarosgel i brunn nummer 1. I brunn nummer 2 sätter du en storleksmarkör. Storleksmarkören innehåller ett antal DNA-fragment med kända längder: 128 bp, 256 bp, 515 bp, 1024 bp, 2048 bp, 4096 bp, 8192 bp och 16384 bp. Skissera hur de olika banden kommer att fördela sig efter att elektroforesen körts färdigt! (4p)
  2. Förklara vad det är som gör att DNA:t vandrar i gelen och att de olika fragmenten vandrar olika långt! (2p)

Den genetiska koden

 

Kodonets andra bokstav

Kodonets första bokstav

 

U

C

A

G

U

UUU

UUC

Phe

Phe

UCU

UCC

Ser

Ser

UAU

UAC

Tyr

Tyr

UGU

UGC

Cys

Cys

UUA

UUG

Leu

Leu

UCA

UCG

Ser

Ser

UAA

UAG

Stopp

Stopp

UGA

UGG

Stopp

Trp

C

CUU

CUC

Leu

Leu

CCU

CCC

Pro

Pro

CAU

CAC

His

His

CGU

CGC

Arg

Arg

CUA

CUG

Leu

Leu

CCA

CCG

Pro

Pro

CAA

CAG

Gln

Gln

CGA

CGG

Arg

Arg

A

AUU

AUC

Ile

Ile

ACU

ACC

Thr

Thr

AAU

AAC

Asn

Asn

AGU

AGC

Ser

Ser

AUA

AUG

Ile

Met

ACA

ACG

Thr

Thr

AAA

AAG

Lys

Lys

AGA

AGG

Arg

Arg

G

GUU

GUC

Val

Val

GCU

GCC

Ala

Ala

GAU

GAC

Asp

Asp

GGU

GGC

Gly

Gly

GUA

GUG

Val

Val

GCA

GCG

Ala

Ala

GAA

GAG

Glu

Glu

GGA

GGG

Gly

Gly