Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Onsdag

45 min. lektion

Fredag

2×45 min. lektion/lab

34

19-aug

Skolstart! >:-)

21-aug

1. Introduktion

35

26-aug

2. Mikrobiologi och bioteknik + Bakteriers utseende och släktskap. Mikrosvampar. Bakteriell tillväxt.

28-aug

Amerikanska lärare kommer på besök – avsluta lektionen tidigare än kl. 14:40 för att lämna tid till diskussion med besökarna.

3. Inledande fördjupningsarbete: Vad är bioteknik? (Gruppindelning, informationssökning)

36

04-sep

4. Inledande fördjupningsarbete: Vad är bioteknik? (Posterproduktion)

06-sep

5. Inledande fördjupningsarbete: Vad är bioteknik? (redovisning)

37

11-sep

6. Mer om bakteriell tillväxt och odling. De nyttiga mikroorganismerna.

13-sep

7. Lab./övn.: Sterilteknik och att gjuta agarplattor + Tillredning av odlingsmedier

v.

Onsdag

45 min. lektion

Fredag

2×45 min. lektion/lab

38

18-sep

8. Antibiotika – en kamp på liv och död. Penicillinets upptäckt.

20-sep

9. Lab./övn.: Gramfärgning

39

25-sep

10. Penicillin och andra antibiotika. Antibiotikaresistens. + Spridning av antibiotikaresistens

27-sep

11. Vad är ett virus? Är virus levande eller inte? Hur ser virus ut?

40

02-okt

12. Hur förökar sig virus? Replikation. Adsorption. Passage och avkapsling.

04-okt

13. Lab./övn.: Bakteriers känslighet för antibiotika

41

09-okt

14. Wikipedia-projekt 1. Introduktion.

11-okt

15. Lab./övn.: Bestämning av bakteriofaghalten med plaquemetoden

42

16-okt

16. DNA har två funktioner

18-okt

(Magnus tjänstledig)

17. Prov 1. Grundläggande mikrobiologi

43

23-okt

18. DNA-molekylens grundläggande struktur

25-okt

19. Lab./övn.: Bioinformatik: Datorövning med nukleotider o.dyl.

44

28-okt

Höstlov!

30-okt

Höstlov!

45

04-nov

20. Nukleinsyrornas egenskaper. Palindrom. Restriktionsenzymer. Mutationer

06-nov

21. DNA i olika former

46

11-nov

22. Restriktionsenzymer kan klippa i DNA-molekylen

13-nov

23. Lab./övn.: Enkel preparation av DNA från banan

47

18-nov

24. Denaturering av DNA och RNA

20-nov

KU-dag

48

25-nov

25. Lab./övn.: Klyvning av λ-DNA med restriktionsenzymer 1: Klyvning

27-nov

26. Lab./övn.: Klyvning av λ-DNA med restriktionsenzymer 2: Agarosgelelektrofores

49

02-dec

27. Wikipedia-projekt 2. Avstämning

04-dec

28. DNA-replikation följer tre regler

50

09-dec

29. DNA på konstgjord väg

11-dec

30. DNA-sekvensering

51

16-dec

31. Lab./övn.: PCR – The Polymerase Chain Reaction 1: PCR

18-dec

32. Lab./övn.: PCR – The Polymerase Chain Reaction 2: Agarosgelelektrofores

52

23-dec

Jullov!

25-dec

Juldagen – Jullov!

1

30-dec

Jullov!

01-jan

Nyårsdagen – Jullov!

2

06-jan

Jullov!

08-jan

33. Lab./övn.: ”Torr” DNA-sekvensering enligt Sanger

3

13-jan

34. Kloningsvektorer

15-jan

35. Prov 2: DNA-molekylens struktur och funktion

Period 2

Schemat för period 2 är fortfarand under uppbyggnad.

v.

Måndag

Onsdag

4

20-jan

36. RNA och RNA-syntes

22-jan

37. Transkriptionen börjar vid en promotor

5

27-jan

38. Lab./övn.: Bakteriell transformation

29-jan

39. Hur transkriptionen regleras: Lac-operonet

6

03-feb

40. Transkriptionen avslutas

05-feb

41. Lab./övn.: Plasmidpreparation 1: DNA-preparation

7

10-feb

42. Omvänt transkriptas syntetiserar DNA med RNA som mall.

12-feb

43. Lab./övn.: Plasmidpreparation 2: Agarosgelelektrofores

8

17-feb

Sportlov!

19-feb

Sportlov!

9

24-feb

44. Wikipedia-projekt 3. Avstämning.

26-feb

45. Prov 3. RNA-molekylernas funktion.

10

03-mar

46. Lab./övn.: Workshop om etiska dilemman 1: Informationssökning, första gruppdiskussionen

05-mar

47. Lab./övn.: Workshop om etiska dilemman 2: Tvärgruppsdiskussion, återkoppling

11

10-mar

KU-dag

12-mar

48. Proteiner är mycket stora molekyler + Proteinernas biologiska funktioner

12

17-mar

49. Proteiner syntetiseras av ribosomer med mRNA som mall

19-mar

50. Lab./övn.: Bioinformatik: Datorövning i proteiners struktur och funktion

13

24-mar

51. En del proteiner innehåller andra kemiska grupper än bara aminosyror

26-mar

Ö-dag: UVS

14

31-mar

52. Man kan sluta sig till aminosyra­sekvensen utifrån DNA-sekvensen

02-apr

53. Lab./övn.: Analys av proteininnehållet i olika matvaror

15

07-apr

54. Ett proteins aminosyrasekvens kan bestämmas

09-apr

KU-dag

16

14-apr

Påsklov!

16-apr

Påsklov!

17

21-apr

Annandag påsk – Påsklov!

23-apr

55. Klonade gener kan uttryckas i en värdcell

18

28-apr

56. Wikipedia-projekt 4. Inlämning

30-apr

57. Lab./övn.: Undersökning av en en­zym­ka­ta­ly­se­rad re­ak­tions pH-be­ro­en­de

19

05-maj

58. Jäst är en viktig eukaryot värd för rekombinant DNA

07-maj

59. Peptidbindningen har drag av dubbelbindning + Ett protein kan ha fyra strukturnivåer

20

12-maj

60. Ett proteins struktur bestäms av dess aminosyrasekvens + Ett proteins funktion bestäms av dess struktur

14-maj

61. Lab./övn.: Mätning av koldioxid­produktionen vid jäsning

21

19-maj

62. Sekundärstrukturer: α-helixen och β-plattan + Proteinerna hålls huvudsakligen samman i sin tredimensionella struktur med hjälp av svaga intermolekylära krafter

21-maj

63. Lab./övn.: ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay

22

26-maj

64. Repetition: Proteiner

28-maj

65. Prov 4: Proteiner

23

02-jun

66. Avslutning av kursen.

04-jun

24

09-jun

11-jun