Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
34

18-aug

Sommarlov!

21-aug

1. Introduktion

35

25-aug

2. Mikrobiologi och bioteknik + Bakteriers utseende och släktskap. Mikrosvampar. Bakteriell tillväxt.

28-aug

3. Inledande fördjupningsarbete: Vad är bioteknik? (Gruppindelning, informationssökning)

36

01-sep

4. Lab./övn. 1: Sterilteknik och att gjuta agarplattor + Tillredning av odlingsmedier

04-sep

Ö-dag: Klassens dag

37

08-sep

5. Inledande fördjupningsarbete: Vad är bioteknik? (Posterproduktion)

11-sep

6. Inledande fördjupningsarbete: Vad är bioteknik? (redovisning)

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
38

15-sep

7. Mer om bakteriell tillväxt och odling. De nyttiga mikroorganismerna.

18-sep

8. Antibiotika – en kamp på liv och död. Penicillinets upptäckt.

39

22-sep

9. Lab./övn. 2: Gramfärgning

25-sep

10. [Utgick pga tjänstledighet]

40

29-sep

11. Penicillin och andra antibiotika. Antibiotikaresistens. + Spridning av antibiotikaresistens

02-okt

12. [Utgick pga tjänstledighet]

41

06-okt

KU-dag

Provvecka, moderna språk & IV

09-okt

Provvecka, moderna språk & IV

13. Lab./övn. 3: Bakteriers känslighet för antibiotika

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
42

13-okt

14. Vad är ett virus? Är virus levande eller inte? Hur ser virus ut?

16-okt

15. Hur förökar sig virus? Replikation. Adsorption. Passage och avkapsling.

Virusens replikation och transkription. Syntes och sammansättning. Frisläppande.

43

20-okt

16. Wikipedia-projekt: 1. Introduktion.

23-okt

17. Prov 1. Grundläggande mikrobiologi

44

27-okt

Höstlov!

30-okt

Höstlov!

45

03-nov

18. DNA har två funktioner

DNA-molekylens grundläggande struktur

06-nov

19. Lab./övn. 4: Bioinformatik: Datorövning med nukleotider o.dyl.

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
46

10-nov

20. Nukleinsyrornas egenskaper. Palindrom. Restriktionsenzymer. Mutationer

13-nov

21. DNA i olika former + Restriktionsenzymer kan klippa i DNA-molekylen

47

17-nov

22. Lab./övn. 5: Klyvning av λ-DNA med restriktions­enzymer 1: Klyvning

20-nov

23. Skador på DNA kan leda till mutationer

48

24-nov

Provvecka, moderna språk & IV

24. Lab./övn. 6: Klyvning av λ-DNA med restriktions­enzymer 2: Agarosgelelektrofores

27-nov

Provvecka, moderna språk & IV

25. Denaturering av DNA och RNA

49

01-dec

26. Wikipedia-projekt 2. Avstämning

04-dec

27.

 v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
50

08-dec

28. DNA-replikation följer tre regler

DNA syntetiseras av DNA-polymeraser

11-dec

NP Ma4

29. (Utgick p.g.a. slutprov Ma5)

51

15-dec

29. DNA på konstgjord vägLab./övn. 7: PCR – The Polymerase Chain Reaction 1: PCR

Lab./övn. 8: PCR – The Polymerase Chain Reaction 2: Agarosgelelektrofores

18-dec

DNA-sekvensering

52

22-dec

Jullov! o<:-)

25-dec

Juldagen – Jullov! o<:-)

1

29-dec

Jullov! o<:-)

01-jan

Nyårsdagen – Jullov! o<:-)

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
2

05-jan

Jullov! o<:-)

08-jan

32. Lab./övn. 9: ”Torr” DNA-sekvensering enligt Sanger

3

12-jan

33. DNA-rekombination

15-jan

34. DNA-bibliotek

Period 2

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
4

19-jan

35. RNA och RNA-syntes

22-jan

36. Prov 2: DNA-molekylens struktur och funktion

5

26-jan

37. Transkriptionen börjar vid en promotor

29-jan

38. Wikipedia-projekt 3. Inlämning.

6

02-feb

39. Lab./övn. 10: Bakteriell transformation

05-feb

40. Hur transkriptionen regleras: Lac-operonet

7

09-feb

41. Lab./övn. 11: Plasmidpreparation 1: DNA-preparation

12-feb

42. Transkriptionen avslutas

 v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
8

16-feb

Sportlov!

19-feb

Sportlov!

9

23-feb

43. Omvänt transkriptas syntetiserar DNA med RNA som mall. + evt. Ribozymer: RNA-molekyler med katalytisk aktivitet

Lab./övn.: Plasmidpreparation 2: Agarosgelelektrofores

26-feb

44. Lab: PV92 PCR

10

02-mar

45. Agarosgelelektrofores av PCR-fragment

05-mar

46. Proteiner är mycket stora molekyler + Proteinernas biologiska funktioner

11

09-mar

KU-dag

Provvecka, moderna språk & IV

12-mar

47. Proteiner syntetiseras av ribosomer med mRNA som mall

Provvecka, moderna språk & IV

45. Prov 3. RNA-molekylernas funktion.

 v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
12

16-mar

48. Lab./övn. 13: Bioinformatik: Datorövning i proteiners struktur och funktion

19-mar

49. En del proteiner innehåller andra kemiska grupper än bara aminosyror

13

23-mar

50. Man kan sluta sig till aminosyra­sekvensen utifrån DNA-sekvensen

26-mar

51. Ett proteins aminosyrasekvens kan bestämmas

14

30-mar

Påsklov!

02-apr

Påsklov!

15

06-apr

Annandag påsk – Påsklov!

09-apr

52. Klonade gener kan uttryckas i en värdcell

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
16

13-apr

53. Lab./övn. 14: Analys av proteininnehållet i olika matvaror

16-apr

54. Jäst är en viktig eukaryot värd för rekombinant DNA

17

20-apr

55. Lab./övn. 15: ELISA – Enzyme-linked immunosorbent assay

23-apr

NP Sv1 + SvA1

56. Peptidbindningen har drag av dubbelbindning

18

27-apr

Provvecka, moderna språk & IV

57. Ett protein kan ha fyra strukturnivåer

30-apr

Provvecka, moderna språk & IV

58. Wikipedia-projekt 4. Avstämning

19

04-maj

59. Ett proteins struktur bestäms av dess aminosyrasekvens

07-maj

NP En7 – Biotekniken utgår?

v. Måndag
80 min lab/lekt. sal 1211
Torsdag
80 min. lab/lekt. sal 1201
20

11-maj

60. Ett proteins funktion bestäms av dess struktur

14-maj

Kristi Himmelfärds dag!

21

18-maj

61. Sekundärstrukturer: α-helixen och β-plattan + Proteinerna hålls huvudsakligen samman i sin tredimensionella struktur med hjälp av svaga intermolekylära krafter

21-maj

NP Ma3bc

62. Lab./övn. 16: Workshop om etiska dilemman 1: Informationssökning, första gruppdiskussionen

22

25-maj

63. Lab./övn. 17: Workshop om etiska dilemman 2: Tvärgruppsdiskussion, återkoppling

28-maj

64. Prov 4: Proteiner eller Slutprov

23

01-jun

65. Avslutning av kursen

04-jun

24

08-jun

11-jun