Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v.

Tisdag

75 min. lekt.

Torsdag

75 min. lab/lekt.

 

35

25-aug

· Introduktion till biotekniken. Vad är bioteknik?

· Kapitel 1. Mikroorganismer – Bioteknikens redskap. Mikrobiologi och bioteknik. Bakteriers utseende och släktskap. Bakterie-DNA.

27-aug

· 2. Lab 1: Substratberedning med sterilteknik

 

36

01-sep

· 3. Kapitel 1. Mikroorganismer – Bioteknikens redskap. Bakteriens cellhölje. Mikrosvampar. Tillväxt i dubbel bemärkelse. Den bakteriella tillväxtkurvan.

03-sep

· 4. Kapitel 1. Mikroorganismer – Bioteknikens redskap. Hur kontrolleras tillväxten? Odling av mikroorganismer.

 

37

08-sep

· 5. Kapitel 1. Mikroorganismer – Bioteknikens redskap. Den nödvändiga steriltekniken. De nyttiga mikroorganismerna.

· Kapitel 2. Bakteriell kemoterapi. Antibiotika – en kamp på liv och död. Antibiotikas påverkan. Penicillinets upptäckt.

10-sep

· 6. Kapitel 2. Bakteriell kemoterapi. Penicillin. Andra antibiotika. Antibiotikaresistens. Uppkomsten av antibiotikaresistens. De resistenta överlevarna. Självstudier på It’s Learning.

 

38

15-sep

· 7. Kapitel 2. Bakteriell kemoterapi. Spridning av antibiotikaresistens.

· Kapitel 3. Virus – Vänner eller fiender? Hur ser virus ut? Är virus levande eller inte?

17-sep

· 8. Lab 2: Gramfärgning

 

39

22-sep

· 9. Kapitel 3. Virus – Vänner eller fiender? (Varifrån kommer alla virus?) Hur förökar sig virus? Replikation. Adsorption. Passage och avkapsling.

24-sep

· 10. Utgick - Magnus sjuk

 

40

29-sep

· 11. Kapitel 3. Virus – Vänner eller fiender? Replikation och transkription. Syntes och sammansättning. Frisläppande. (Bakteriofager och bioteknik.)

01-okt

· 12. Lab 4a: Bakteriers känslighet för antibiotika

 

41

06-okt

· 13. Prov I: Kapitel 1-3

08-okt

· 14. Lab 4b: Analys av bakteriers känslighet för antibiotika

Kapitel 4. Nukleinsyrornas struktur och kemi. DNA har två funktioner.

 

42

13-okt

· 15. Kapitel 4. Nukleinsyrornas struktur och kemi. DNA-molekylens struktur. Nukleotiderna avgör egenskaperna.

· Provvecka IV år 3

· Provvecka Moderna språk

15-okt

· 16. Lab 5: Enkel preparation av DNA från banan (preparation av eget DNA?)

· Provvecka IV år 3

· Provvecka Moderna språk

 

43

20-okt

· 17. Kapitel 4. Nukleinsyrornas struktur och kemi. DNA finns i olika former.

· Kapitel 5. Nukleinsyrornas egenskaper. Palindrom.

22-okt

· 18. Kapitel 5. Nukleinsyrornas egenskaper. Restriktionsenzymer kan klyva DNA. Mutationer. Deaminering av cytosin.

 

44

27-okt

· Höstlov!

29-okt

· Höstlov!

 

45

03-nov

· 19. Kapitel 5. Nukleinsyrornas egenskaper. Skador orsakade av UV-ljus. Skador orsakade av kemikalier. Mutationer är oftast skadliga.

05-nov

· 20. Lab 6: Undersökning av ett restriktionsenzyms interaktion med DNA

· Gymnasiemässa

 

46

10-nov

· 21. Kapitel 5. Nukleinsyrornas egenskaper. Alla celler kan reparera DNA. Nukleinsyror kan denatureras. Denaturering av DNA.

12-nov

· Ö-dag, utvecklingssamtal

· Utprovning av studentmössor år 3

 

47

17-nov

· Ö-dag, utprovning av studentmössor år 3

· LU år 3

· Utvecklingssamtal

19-nov

· 22. Lab 7a: Klyvning av λ-DNA med restriktionsenzymer

 

48

24-nov

· 23. Kapitel 5. Nukleinsyrornas egenskaper. Transitionstemperatur. Hybridformer.

· Kapitel 6. DNA-molekylens syntes & funktion. Regler för replikation. DNA-replikationen är semi-konservativ.

26-nov

· 24. Lab 7b: Analys av restriktionsprodukter

 

49

01-dec

· 25. Kapitel 6. DNA-molekylens syntes & funktion. DNA-replikationen skeri i 5’→3’-riktning. Replikationens tre stadier.

· Provvecka, moderna språk

03-dec

· 26. Kapitel 6. DNA-molekylens syntes & funktion. DNA-polymeras. DNA-polymeraser i E. coli.

· Provvecka, moderna språk

 

50

08-dec

· 27. Kapitel 7. Från DNA till GMO. DNA på konstgjord väg.

10-dec

· 28. Lab 9a: PCR – the Polymerase Chain Reaction

 

51

15-dec

· 29. Prov II: Kapitel 4-6

· Provvecka IV år 2, 3

17-dec

· 30. Lab 9b: Analys av PCR-produkt.

· Provvecka IV år 2, 3

 
 

52

22-dec

· Jullov!

24-dec

· Jullov!

 

53

29-dec

· Jullov!

31-dec

· Jullov!

 

1

05-jan

· Jullov!

07-jan

· 31. Kapitel 7. Från DNA till GMO. DNA-sekvensering. Rekombination. Homolog rekombination.

 

2

12-jan

· 32. Kapitel 7. Från DNA till GMO. DNA-transposition. Kloning. DNA-bibliotek. Identifiering av DNA.

· Provvecka IV år 2, 3

14-jan

· 33. Lab 8: “Torr” DNA-sekvensering enligt Sanger

· Provvecka IV år 2, 3