Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

HuntingtonsPedigree Hur Huntingtons sjukdom, en dominant autosomal genetisk sjukdom, ärvs. Hur Huntingtons sjukdom, en dominant autosomal genetisk sjukdom, ärvs. Ett bra sätt att variera undervisningen på är att låta eleverna göra ett eller flera fördjupande grupparbeten under kursens gång. För att följa elevernas arbeten kan det vara ett bra förslag att dels låta dem skriva loggbok och dels att låta dem betygsätta varandras arbete inom gruppen.

Dela in klassen i grupper, och låt dem själva söka information om en genetisk sjukdom, eller en sjukdom med ärftliga drag. Låt eleverna fokusera på genetisk orsak, sjukdomsförlopp, bot/lindring och ärftlighet. En lämplig presentationsform kan vara att man låter eleverna göra planscher, som de sedan presenterar för klasskompisarna.

Låt eleverna få 2-3 lektionstillfällen à 40 minuter för att samla fakta och sammanställa till en snygg plansch, och ett tillfälle för att presentera den. I betygsbedömningen tar man med både deras loggbok, deras plansch och deras presentation. Även deras egen betygssättning av varandra inom gruppen kan man låta vara vägledande (man bör dock inte låta det vara avgörande).