Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Principen för gramfärgning. Grampositiva och -negativa bakterier skiljer sig åt beroende på hur deras cellhölje är uppbyggt. Skillnaden i uppbyggnad gör att de färgar in olika vid s.k. gramfärgning. I den här laborationen ska du öva dig på att göra en gramfärgning för att se hur de olika typerna av bakterier ser ut i mikroskop.

Du kan läsa mer om gramfärgning på den här länken, och mer om grampositiva och gramnegativa bakterier på den här länken.

Tid för detta

Laborationen tar c:a 75 minuter att genomföra.

Material

Varje grupp behöver Gemensamt behövs
 • Värmeskåp, 40 °C

Gör såhär

 
 1. Förbered din labyta för att arbeta sterilt.
 2. Placera med hjälp av en platinaögla en liten droppe vatten (c:a 5 mm Ø) på ett objektglas. (Det går bra att använda kranvatten.)
 3. Flambera platinaöglan och skrapa upp en liten mängd bakterier från en av agarplattorna.
 4. Slamma upp bakterierna i vattendroppen.
  • Vattendroppen får inte bli synligt grumlig – då blir inte infärgningen så bra.
 5. Från och med det här steget behöver du inte längre arbeta sterilt. Placera ditt objektglas i värmeskåpet, och låt droppen torka in helt.
 6. Fixera preparatet genom att föra det några gånger genom lågan med bakteriesidan uppåt.
 7. Sätt en droppe kristallviolett på den bakterierna och låt den verka i 1 minut
 8. Skölj försiktigt bort färgen genom att droppa på Lugols lösning.
 9. Täck bakterierna med Lugols lösning och låt den verka i 1 minut.
 10. Häll av lösningen.
 11. Avfärga bakterierna genom att försiktigt droppa på aceton-etanollösningen tills ingen blå färg längre löser sig. (Du bör dock inte hålla på att skölja längre än 10 sekunder.)
 12. Vänd objektglaset upp-och-ner – med bakteriesidan nedåt – och skölj försiktigt under rinnande (kran)vatten
  • Om du har bakteriesidan uppåt, riskerar du att skölja bort bakterierna helt
 13. Täck bakterierna med safraninlösning, och låt den verka i omkring 10 sekunder
 14. Vänd objektglaset upp-och-ner igen och skölj försiktigt under rinnande (kran)vatten
 15. Lägg ett täckglas på bakterierna och torka försiktigt bort överflödigt vatten på ovan- och undersidan av objektglaset.
 16. Studera bakterierna under mikroskop

Frågor att besvara

 1. Fotografera eller rita av bakterieinfärgningarna så som du ser dem.
 2. Lägg märke till hur den gramnegativa och den grampositiva bakterien ser ut.

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Det finns risk för brännskador. Dessa behandlas med omedelbar kyla (kallt vatten, gärna is) i minst 20 minuter. De lösningar som används kan ge fula fläckar på kläder och skador på ögonen. Därför ska labförkläde och skyddsglasögon bäras under hela laborationen.