Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

receptHär är två lösningar av antibiotika, som behövs i några olika laborationer i grundläggande mikrobiologi.

Ampicillinlösning, 50 mg/ml

  1. Lös 1,25 g ampicillin i 25 ml destillerat eller avjonat vatten
  2. Sterilfiltrera lösningen genom 0,45 μm- eller 0,22 μm-filter.
  3. Fördela lösningen i portioner om 1 ml i sterila eppendorfrör
  4. Förvara lösningen i -20°C i ett år eller i 4°C i högst 3 månader.

Kloramfenikollösning, 10 mg/ml

  1. Lös 0,10 g kloramfenikol i 10 ml destillerat eller avjonat vatten
  2. Sterilfiltrera lösningen genom 0,45 μm- eller 0,22 μm-filter.
  3. Fördela lösningen i portioner om 1 ml i sterila eppendorfrör.
  4. Förvara lösningen i -20°C i ett år eller i 4°C i högst 3 månader.