Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

TB-buffert (1000 ml, 10×)

Den här bufferten används för agarosgelektrofores av proteiner. Receptet ger en buffert som måste spädas 10 gånger (1 + 9) för att kunna användas. Det är viktigt att använda Tris-base och inte Tris-HCl för att elektroforesen ska fungera väl.

 1. Lös
  1. 109 g TRIS-base
  2. 55,6 g borsyra

  i 700 ml avjonat eller destillerat vatten

 2. Ställ pH till 8,5 med 1 M NaOH
 3. Tillsätt vatten upp till 1000 ml
 4. Förvara i rumstemperatur

TBE-buffert (1000 ml, 10×)

TBE-buffert. TBE-buffert. Används för att göra agarosgeler som buffert vid elektrofores av DNA. Receptet ger en buffert som måste spädas 10 gånger (1 + 9) för att kunna användas. Det är viktigt att använda Tris-base och inte Tris-HCl för att elektroforesen ska fungera väl.

 1. Lös
  1. 1 g NaOH
  2. 108 g TRIS-base
  3. 55 g borsyra, H3BO3.
  4. 7,4 g EDTA

  i 700 ml avjonat eller destillerat vatten.

 2. Tillsätt vatten upp till 1000 ml.
 3. Förvara i rumstemperatur.

TE-buffert (100 ml)

TE-buffert är lämplig att lösa och förvara DNA i i de flesta fall. Det gäller dock inte om man ska använda DNA:t för att klippa med restriktionsenzymer. EDTA:n kelatbinder nämligen till metalljoner, som behövs för att restriktionsenzymerna ska kunna fungera. Lös istället DNA:t i destillerat vatten om du ska använda det tillsammans med restriktionsenzymer..

 1. Blanda 200 μl 0,5 M EDTA med 1 ml 1 M TRIS pH 8,0.
 2. Tillsätt vatten upp till 100 ml
 3. Förvara i rumstemperatur.

Transformations­buffert (200 ml)

 1. Lös
  1. 0,61 g PIPES
  2. 0,44 g CaCl2
  3. 3,73 g KCl

  i 180 ml avjonat eller destillerat vatten.

 2. Justera pH till 6,7 med 2,5 M KOH-lösning
 3. Tillsätt 2,18 g MnCl2. pH måste vara under 7,0 för att det inte ska bildas oönskade mangansalter.
 4. Tillsätt vatten till 200 ml.
 5. Sterilfiltrera lösningen genom ett 0,45 μm- eller 0,22 μm-filter. Lösningen går inte att autoklavera; då bildas brunsten (MnO2).
 6. Förvaras i rumstemperatur i steril flaska.

GET-buffert

 1. Lös 0,9 g glukos i 80 ml avjonat eller destillerat vatten.
 2. Tillsätt
  1. 2,5 ml 1 M TRIS pH 8,0
  2. 2 ml 0,5 M EDTA
 3. Tillsätt avjonat eller destillerat vatten upp till 100 ml.
 4. Förvara i rumstemperatur.

Kaliumacetatbuffert

 1. Blanda
  1. 60 ml 5 M kaliumacetat
  2. 11,5 ml isättika
  i 28,5 ml destillerat eller avjonat vatten.
 2. Förvara vid 4°C.
 3. Bufferten ska vara kylskåpskall när man använder den.

SDS/NaOH-lösning

 1. Blanda
  1. 1 ml 10% SDS
  2. 0,8 ml 2,5 M NaOH
  i 8,2 ml destillerat eller avjonat vatten
 2. Värm lösningen något för att lösa ämnena.
 3. Förvara i rumstemperatur i högst 2 dagar. Förvaring vid lägre temperatur gör att ett precipitat bildas.

Spädningsbuffert för bakteriofager

 1. Lös
  1. 4,65 g Na2HPO4·2(H2O) (eller 7,0 g Na2HPO4·7(H2O))
  2. 3,0 g KH2PO4
  i 1000 ml destillerat eller avjonat vatten
 2. Autoklavera lösningen.
 3. Förvaras i kylskåp.

Reducerande provbuffert (20 ml, 4×)

Den här bufferten används för att preparera proteiner för elektrofores (både SDS-PAGE och agarosgelelektrofores) som i laborationen Analys av proteininnehållet i olika matvaror.

Om man vill ha en icke-reducerande provbuffert, byter man ut 2-merkaptoetanolen mot avjonat eller destillerat vatten. Bufferten skall spädas 1+3 innan man använder den.

 1. Blanda

  1. 5ml 1 M TRIS-HCl pH 6,8
  2. 4ml 100%-ig 2-merkaptoetanol
  3. 8ml 100%-ig glycerol
  4. 1,84 g SDS
  5. 0,8 ml 5%-igt bromfenolblått
 2. Tillsätt avjonat eller destillerat vatten upp till 20 ml
 3. Förvara i rumstemperatur

SDS-PAGE elektroforesbuffert (100 ml, 10×)

Receptet ger en buffert som måste spädas 10 gånger (1 + 9) för att kunna användas.

 1. Lös
  1. 3,03 g Tris-base
  2. 14,41 g glycin
  i 80 ml destillerat eller avjonat vatten
 2. Ställ pH till 8,3
 3. Tillsätt vatten upp till 100 ml.
 4. Förvara i kylskåp.

Innan man använder bufferten, måste man tillsätta SDS och späda den. Det man såhär:

 1. Tillsätt 6,5 ml 10 % SDS till 65 ml 10× SDS-PAGE elektroforesbuffert
 2. Späd alltsammans med destillerat eller avjonat vatten till 650 ml. 650 ml är lämplig volym buffert för körning av en minigel.

PBS – fosfatbuffrad saltlösning (100 ml, 10×)

 1. Lös
  1. 7,4 g NaCl
  2. 1,88 g Na2HPO4·7H2O
  3. 0,42 g NaH2PO4·H2O
  i 80 ml destillerat eller avjonat vatten.
 2. Ställ pH till 7,4
 3. Tillsätt vatten till 100 ml
 4. Förvara i rumstemperatur.

PBS-BSA-lösning (10 mg/ml, 10 ml)

 1. Lös 0,1 g BSA (bovint serumalbumin) i 5 ml destillerat eller avjonat vatten
 2. Tillsätt 1 ml 10× PBS
 3. Tillsätt destillerat eller avjonat vatten till 10 ml
 4. Förvara i kylskåp.