Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

phage-lambda-plaqueVirusplaque. Virusplaque. Denna typ av agar har ett lägre agarinnehåll, och är därför mjukare än vanlig agar. Den används i laborationen Bestämning av bakteriofaghalten med plaquemetoden.

 1. Blanda
  1. 10,0 g trypton
  2. 5,0 g NaCl
  3. 6,0 g agar

  i 1000 ml destillerat eller avjonat vatten.

 2. Värm tills all agar smält, och du fått en homogen lösning.
 3. Autoklavera lösningen så snart som möjligt.
 4. Den autoklaverade agarn kan förvaras i en lufttät behållare i kylskåp i åtminstone sex månader.