Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Antibiotika = lat. mot liv

Kemoterapi

Behandling av sjukdomar med kemiska preparat

Bakteriocidala preparat = dödande

Bakteriostatiska preparat = hämmande (tillväxthämmande)

Färgglada piller. Färgglada piller.

Resistensgener

Evolutionärt skydd mot antibiotikan

Sitter på plasmider

Ett Färöiskt frimärke visar Sir Alexander Fleming med sina odlingsplattor. Ett Färöiskt frimärke visar Sir Alexander Fleming med sina odlingsplattor.

Penicillinets upptäckt

Alexander Fleming, 1928

Kontamination av mögel i en odlingsplatta

Inga bakterier växte i en zon nära möglet

Detta kallas hämningszon

Penicillium chrysogenum (Penicillium notatum). Penicillium chrysogenum (Penicillium notatum). Mögelsvampen, Penicillium notatum (numera Penicillium chrysogenum), producerar penicillin, som dödar bakterierna.

Fleming själv gjorde inte kopplingen till läkemedel

Ernst Boris Chain och Sir Howard Walter Florey utvecklade det vidare till läkemedel. För detta fick de (tillsammans med Sir Alexander Fleming) Nobelpriset i Medicin/Fysiologi 1945.