Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Bakteriens cellhölje

Gramfärgning kan skilja på två typer av bakterier

Gramnegativa

Cellhöljet hos en gramnegativ bakterie. Cellhöljet hos en gramnegativ bakterie.

Grampositiva

Cellhöljet hos en grampositiv bakterie. Cellhöljet hos en grampositiv bakterie.

Principen för gramfärgning. Principen för gramfärgning.

Gramfärgning

 1. Fixera bakterierna på objektglaset
 2. Tillsätt basiskt färgämne (tex. kristallviolett)
 3. Tillsätt Lugols lösning (jod-kaliumjodid-lösning)
  • Ett violett färgkomplex bildas inne i cellerna
 4. Avfärga med etanol
  • Hos grampositiva bakterier behålls färgkomplexet
  • Hos gramnegativa bakterier lakas färgkomplexet ur
 5. Kontrastfärga (tex. med saffranin)

Mikrosvampar

Jäsning med jästsvampar

Eukaryoter, förstås

Exempel: Saccharomyces cerevisiae

 1. Mycket välstuderad
 2. Mycket välanvänd - både för jäsning (av bröd, öl och vin) och för bioteknik

Tillväxt

Enskild cell växer i storlek

Populationer växer i antal

Oftast detta man menar, när man talar om bakteriell tillväxt!

Om bakterier fick växa alldeles ohämmat i 48h, skulle deras totalvikt bli 4000 gånger större än jordens!

Den bakteriella tillväxtkurvan

Den bakteriella tillväxtkurvan. Den bakteriella tillväxtkurvan.

Fas 1 - lagfas (fördröjningsfas)

Cellerna börjar inte dela sig direkt.

Kan bero på:

 1. Gammal cell - brist på ATP
 2. Cellen kan vara skadad
 3. Ny typ av medium ⇒ cellen måste börja tillverka nya enzymer för att kunna tillgodogöra sig näringen

Fas 2 - logfas (exponentiell fas)

Cellerna delar sig så fort som möjligt

Cellerna delar sig med jämna intervall (tex. 1 gång var 20:e minut)

 • Detta kallas generationstid

I logfasen är cellerna maximalt aktiva och homogena

Accelerationsfas

 • I början av logfasen
 • Tillväxthastigheten ökar...

Retardationsfas

 • I slutet av logfasen
 • Tillväxthastigheten minskar

Fas 3 - stationärfas

Näringen börjar ta slut - slaggprodukter ökar ⇒

Antalet nybildade celler = antalet döda celler

Koncentration vanligen ~109 bakterier/ml

Fas 4 - deklinationsfas (dödsfas)

Antalet döda celler > antalet nybildade

Halten levande celler minskar

Lösningen blir klarare och klarare