Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hur kontrolleras tillväxten?

Olika faktorer påverkar

Vattentillgång

Värme

pH

Närvaro/frånvaro av syre

Exempel: Mycobacterium tuberculosis

Svepelektronmikroskopbild av Mycobacterium tuberculosis, den bakterie som orsakar tuberkulos. Svepelektronmikroskopbild av Mycobacterium tuberculosis, den bakterie som orsakar tuberkulos. Kräver mycket syre

Tuberkulos kan behandlas genom att strypa syretillförseln till lungorna

 1. Mycket riskabelt!
 2. "Behandlingen lyckades, men patienten dog..."

Sterilisering

Autoklavering

Strålning

Desinficering (m. 70% etanol, fenollösning m.m.)

Antibiotika

Penicillin m.m.

Hindrar tillväxt – dödar bakterier

Odling av bakterier

Vegetativa celler

Har metabolism

Förökar sig

Endosporer

Endosporer av Clostridium tetani. Endosporer av Clostridium tetani. "Dvalliknande" tillstånd

 1. Vid stress kan vissa bakterier bilda sporer
 2. Stressen kan vara
  • Svält
  • Uttorkning
  • UV-strålning
  • etc.

Låg vattenhalt (15% – c:a 70% i en vegetativ cell)

Kan "överleva" mycket lång tid!

Näringsrik miljö?

 1. Bakterien går ur sporstadiet
 2. Efter 90 minuter är det en vegetativ cell igen!

Odlingsmedier

Komplexa medierLB (Luria Broth, ett komplext odlingsmedium). LB (Luria Broth, ett komplext odlingsmedium).

 1. Den exakta sammansättningen är okänd
 2. "Kokt, autoklaverad ko"
 3. Exempel
  • NB (NäringsBuljong; Nutrient Broth) – flytande
  • NA (NäringsAgar; Nutrient Agar) – fast

Syntetiska medier

 1. Man känner den exakta sammansättningen
 2. 1 dm3 vatten + 10 g socker + 9 g natriumklorid + ...

Sterilteknik

Personlig hygien viktig!

Desinficera arbetsytan

Spritlampa/bunsenbrännare

 1. Konvektionsströmmar över arbetsplatsen förhindrar bakteriellt nedfall
 2. Lågan kan användas till flambering

Arbeta fokuserat – inget flams

Desinficera arbetsytan när arbetet är färdigt.

Olika typer av odlingar (kulturer)

Renkultur

 1. Endast en sorts mikroorganism

Blandkultur

 1. Flera olika sorters mikroorganismer

Cellkultur

 1. Oftast eukaryota celler, enhetlig population (endast en typ av cell)
Blandkultur på agarplattaBlandkultur på agarplatta.

Renodling: Från blandkultur till renkultur

Ustrykning av blandkultur

Genom utstrykningen späds kulturen successivt ut

Genom utspädningen, kommer man att kunna se enstaka kolonier, som har sitt ursprung i en enda bakterie

En sådan koloni kan sedan plockas med platinaögla och strykas om

Nu har vi fått en renkultur!

De nyttiga mikroorganismerna

Proviva – ett resultat av svensk forskning Proviva – ett resultat av svensk forskning. Mikroorganismer bryter ned organiskt material, så att det kan återanvändas

Kvävefixering

Normal bakterieflora i och på kroppen

 1. Tar upp plats
 2. Hindrar patogena (sjukdomsalstrande) bakterier att börja växa
 3. E. coli i mag-tarm-kanalen producerar K-vitamin

Probiotika: Livsmedel med levande bakteriekulturer

 1. Yoghurt
 2. Proviva
 3. m.m...