Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Molekylärgenetikens centrala dogm

DNA har två funktioner

 1. Vara mall till proteiner (bära på den genetiska informationen).
 2. Föra arvet vidare.

Den molekylärgenetiska dogmen.Den molekylärgenetiska dogmen.

Hur utövar DNA sina två funktioner?

Vara mall för proteiner:

 1. DNA-molekylen transkriberas ("skrivs om") till mRNA.
  • Ett enzym kallat RNA-polymeras sköter detta.
 2. mRNA-molekylen translateras ("översätts") till protein.
  • Ribosomer sköter detta.

Föra arvet vidare:

 1. DNA-molekylen replikeras (fördubblas).
 2. De nykopierade DNA-strängarna går till varsin dottercell.

DNA-molekylens två funktioner

DNA bär på den genetiska informationen

Avery, MacLeod och McCartys experiment.Avery, MacLeod och McCartys experiment.

Griffiths transformationsexperiment med R- och S-stam av pneumokocker:

 
 1. Mus + levande S-stam ⇒ musen dör
 2. Mus + levande R-stam ⇒ musen överlever
 3. Mus + avdödad S-stam ⇒ musen överlever

Men:

 1. Mus + levande R-stam + avdödad S-stam ⇒ musen dör

Alltså; var och en för sig är den levande R-stammen och den avdödade S-stammen ofarliga – men tillsammans är de dödliga!

Den ofarliga S-stammen transformeras till dödlig R-stam. HUR går detta till?

Averys, MacLeods och McCartys experiment (1944) visade att DNA bär den genetiska informationen:

 1. De renade extrakt från S-stammen (eng. S strain) för att undersöka transformation.
 2. Materialet gick inte att bryta ned med proteaser, d.v.s. det var inget protein, och innehöll varken några fetter eller kolhydrater.
 3. Renat DNA som framställts ur S-stammen transformerade R-stammen.
 4. Därmed föreslog forskarna att DNA var det genetiska materialet.

Detta var det första experimentet som visade att DNA var det genetiska materialet.

DNA kan replikeras

Hersheys och Chases experiment (1952) visade att DNA kan replikeras, och bära den genetiska informationen vidare till nya generationer.

Hersheys och Chases experiment ("The Blender Experiment").Hersheys och Chases experiment ("The Blender Experiment").

 1. Experimenten utfördes sida vid sida.
 2. I ena fallet var fagerna märkta med radioaktivt svavel, i andra fallet med radioaktivt fosfor.
 3. Svavel finns endast i fagens kapsel (protein).
 4. Fosfor finns endast i fagens DNA.
 5. Efter centrifugering:
  • Bakterierna finns i pelleten, proteinkapslarna i överlösningen.
  • I provröret med radioaktivt svavel (märkt protein), fanns radioaktiviteten i överlösningen.
  • I provröret med radioaktivt fosfor (märkt DNA) fanns radioaktiviteten i pelleten.
 6. Alltså sprutas fagens DNA in i bakterien!
 7. Några av de nyproducerade virusen från det DNA-märkta provröret blev också radioaktiva – men inga av virusen från det protein-märkta röret!

Slutsats: DNA för arvet vidare!