Videogenomgång (flippat klassrum)

Röntgen-diffraktions-analys av DNA

Röntgendiffraktionsmönster från DNA (Rosalind Franklin). Röntgendiffraktionsmönster från DNA (Rosalind Franklin).

Rosalind Franklin

Lyste med röntgenljus på fibrer av DNA

Specifikt mönster bildades (på fotografisk film)

Ur mönstret räknades ut:

  1. DNA-molekylen är spiralformad
  2. Period: 0,34 nm
  3. Period: 3,4 nm