Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Röntgen-diffraktions-analys av DNA

Rosalind Franklin

Lyste med röntgenljus på fibrer av DNA.

Specifikt mönster bildades (på fotografisk film).

Ur mönstret räknades ut:

  1. DNA-molekylen är spiralformad.
  2. Period: 0,34 nm.
  3. Period: 3,4 nm.

Röntgendiffraktionsmönster från DNA (Rosalind Franklin). Röntgendiffraktionsmönster från DNA (Rosalind Franklin).

Periodicitet i DNA-molekylen

Franklins mätningar visade på periodicitet vid 0,34 nm och 3,4 nm.

  • Senare mätningar anger periodicitet vid 3,6 nm.

Watson & Crick byggde en modell av DNA som passade med dessa data.

Avstånd i DNA-molekylen. Avstånd i DNA-molekylen.

Den publicerade artikeln

Watsons och Cricks artikel i Nature. Watsons och Cricks artikel i Nature.

Nukleinsyror är uppbyggda av nukleotider

CTP (cytidintrifosfat). CTP (cytidintrifosfat).

Ribos

Sockerarten i nukleinsyrans ryggrad är en ribos (socker med fem kolatomer), β-furanos.

β-furanos. β-furanos.

Kvävebaser

Det finns två typer av kvävebaser: Pyrimidiner, som består av en sex-ring, och puriner, som består av en fem- plus en sex-ring.

Pyrimidiner. Pyrimidiner.

Puriner. Puriner.

DNA-strängens uppbyggnad

  1. Fosfat
  2. Socker + kvävebas
  3. Fosfat
  4. Socker + kvävebas
  5. Fosfat
  6. Socker + kvävebas

o.s.v.

DNA-molekylens "ryggrad".DNA-molekylens "ryggrad".

Kvävebaserna paras ihop med vätebindningar

En snutt dubbelsträngat DNA (dsDNA) med vätebindningar mellan kvävebaserna. En snutt dubbelsträngat DNA (dsDNA) med vätebindningar mellan kvävebaserna.

DNA-molekylens struktur (interaktivt)

Klicka vidare till för interaktivitet!

Baspar och vätebindningar

Antikodon och kodon

 

Strängar och ryggrad

Ändar: Den antiparallella DNA-molekylen