Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Bioteknik

Administration

DNA-molekylens grundläggande struktur - Nukleinsyror är uppbyggda av nukleotider

Artikelindex

Nukleinsyror är uppbyggda av nukleotider

CTP (cytidintrifosfat). CTP (cytidintrifosfat).

Ribos

Sockerarten i nukleinsyrans ryggrad är en ribos (socker med fem kolatomer), β-furanos.

β-furanos. β-furanos.

Kvävebaser

Det finns två typer av kvävebaser: Pyrimidiner, som består av en sex-ring, och puriner, som består av en fem- plus en sex-ring.

Pyrimidiner. Pyrimidiner.

Puriner. Puriner.

 

   

Också intressant: