DNA-molekylens grundläggande struktur

Röntgen-diffraktions-analys av DNA

Röntgendiffraktionsmönster från DNA (Rosalind Franklin). Röntgendiffraktionsmönster från DNA (Rosalind Franklin).

Rosalind Franklin

Lyste med röntgenljus på fibrer av DNA

Specifikt mönster bildades (på fotografisk film)

Ur mönstret räknades ut:

  1. DNA-molekylen är spiralformad
  2. Period: 0,34 nm
  3. Period: 3,4 nm

Periodicitet i DNA-molekylen

Avstånd i DNA-molekylen. Avstånd i DNA-molekylen.

Franklins mätningar visade på periodicitet vid 0,34 nm och 3,4 nm

  • Senare mätningar anger periodicitet vid 3,6 nm

Watson & Crick byggde en modell av DNA som passade med dessa data


Den publicerade artikeln

Watsons och Cricks artikel i Nature. Watsons och Cricks artikel i Nature.


Nukleinsyror är uppbyggda av nukleotider

CTP (cytidintrifosfat). CTP (cytidintrifosfat).

Ribos

Sockerarten i nukleinsyrans ryggrad är en ribos (socker med fem kolatomer), β-furanos.

β-furanos. β-furanos.

Kvävebaser

Det finns två typer av kvävebaser: Pyrimidiner, som består av en sex-ring, och puriner, som består av en fem- plus en sex-ring.

Pyrimidiner. Pyrimidiner.

Puriner. Puriner.


DNA-strängens uppbyggnad

DNA-molekylens ''ryggrad''. DNA-molekylens ''ryggrad''.

  1. Fosfat
  2. Socker + kvävebas
  3. Fosfat
  4. Socker + kvävebas
  5. Fosfat
  6. Socker + kvävebas

o.s.v.


Kvävebaserna paras ihop med vätebindningar

En snutt dubbelsträngat DNA (dsDNA) med vätebindningar mellan kvävebaserna. En snutt dubbelsträngat DNA (dsDNA) med vätebindningar mellan kvävebaserna.


DNA-molekylens struktur (interaktivt)

Klicka vidare till www.molviz.org

Baspar och vätebindningar

Antikodon och kodon

 

Strängar och ryggrad

Ändar: Den antiparallella DNA-molekylen