Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Disulfidbryggor

Cystein. Cystein. En av de 20 aminosyrorna är cystein. Denna har en tiolgrupp (–SH) på R-gruppen.

Tiolgrupperna på två cysteiner kan reagera med varandra, och bilda en disulfidbrygga.

  • Dessa disulfidbryggor håller samman många proteiner

Två cysteinrester i varsin peptidkedja reagerar med varandra och bildar en disulfidbrygga.Två cysteinrester i varsin peptidkedja reagerar med varandra och bildar en disulfidbrygga.

Ribonukleas A

I Ribonukleas A finns det fyra disulfidbryggor.I Ribonukleas A finns det fyra disulfidbryggor.

 

Enzymet Ribonukleas A har till uppgift att bryta ned ribonukleinsyror.

I Ribonukleas A finns det 8 cysteinrester. (Det är aminosyra nr. 26, 40, 58, 65, 72, 84, 95 och 110.) Dessa sitter samman i fyra disulfidbryggor.

Man kan bryta upp disulfidbryggorna genom att reducera dem med urea och merkaptoetanol.

  • Enzymet blir då denaturerat
  • I denaturerat tillstånd upphör enzymet att fungera

De- och renaturering av Ribonukleas ADe- och renaturering av Ribonukleas A. Helt enkelt genom att ta bort urean och merkaptoetanolen kan enzymet renaturera fullständigt.

  • Disulfidbryggorna återuppstår precis som innan – trots att det finns 105 möjliga kombinationer!

  • Enzymet kan åter fungera, och bryta ned ribonukleinsyror

(Detta är dock inte det vanliga för proteiner. När man denaturerar ett protein är denatureringen oftast irreversibel. Se bara vad som händer när man kokar ett ägg: Proteinet stelnar helt, och blir inte gelatinöst igen bara för att man kyler på ägget!)

Slutsatser

Från de- och renatureringen av Ribonukleas A kan vi dra två slutsatser:

  1. Proteinets struktur är mycket viktig för funktionen – när proteinet är denaturerat, fungerar det inte som det ska.
  2. På något sätt är proteinets struktur "förutbestämd", eftersom den inte behöver någon slags "hjälp" att veckas ihop på rätt sätt. Strukturen bestäms alltså av aminosyrasekvensen!

Det finns ännu inget program som kan förutsäga ett proteins struktur. Det finns ännu inget program som kan förutsäga ett proteins struktur.