Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Ordet "protein" kommer av det grekiska ordet proteios, som betyder "den främsta av sitt slag". Det myntades 1838, och visar bra på hur viktiga proteiner är.

Proteiner består av långa kedjor av aminosyror (eller egentligen α-aminosyror).

Proteiner består av långa kedjor av aminosyrorProteiner består av långa kedjor av aminosyror.

En lång aminosyrakedja kallas också för en polypeptid eller peptidkedja.

En aminosyra har både en amingrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH)

 

En α-aminosyra har följande generella struktur:

En generell aminosyraEn generell aminosyra.

  • "R" kan vara en väteatom eller en mer eller mindre komplicerad kolkedja.

Hur stora är proteiner?

Bovint (= från ko) insulin är ett ganska litet protein

Bovint insulin.Bovint insulin.Insulin reglerar hur socker tas upp från blodet till muskler och fettvänad

Molekylvikt: 5733 g/mol

Antal aminosyrerester: 51 st

Antal peptidkedjor: 2 st

Bovint glutamatdehydrogenas är ett stort protein

Bovint glutamatdehydrogenas.Bovint glutamatdehydrogenas.Molekylvikt: c:a 1000000 g/mol

Antal aminosyrerester: c:a 8300 st

Antal peptidkedjor: c:a 40 st

En del proteiner har så många peptidkedjor, att de kanske snarast bör kallas proteinkomplex.

Om ett protein har två eller flera polypeptidkedjor

Varje peptidkedja = subenhet

Proteinet kallas för ett "multi-subenhetsprotein"

Om subenheterna är identiska

Då kallas det för homodimer (om det är två subenheter, annars trimer)

Man kan uppskatta antalet aa-rester i ett protein om man vet dess molekylvikt

Dividera helt enkelt molekylvikten med 110

  • Medelvikten på aminosyrorna är visserligen 138 g/mol
  • Men; de små aminosyrorna dominerar i de flesta proteiner.
  • Därför är det bättre att dela med 110 än 138