Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Proteinerna styr nästan allt som sker i cellen!

Man kan dela in proteinerna i åtta olika grupper beroende på deras biologiska funktion

1. Enzymer

Katalyserar reaktioner i cellen

Den absolut största delen av alla reaktioner som sker i cellen katalyseras av enzymer

Hemoglobin. Hemoglobin.

2. Transportproteiner

Exempel

Hemoglobin

  • Transporterar O2 i blodet

Lipoproteiner

  • Bär lipider (fetter) i blodet från levern till andra organ.

Membranbundna transportproteiner

  • Transporterar olika ämnen över cellmembranet

3. Näringsproteiner (upplagringsproteiner)

Lagrar näring åt organismen

Exempelvis ovalbumin (i fågelägg), kasein (i mjölk)Muskler och senor i arm och ben.Muskler och senor i arm och ben.

4. Kontraktila och motila proteiner

  • Kontraktil = som drar sig samman (jfr kontrahera = dra samman)
  • Motil = som rör sig

Aktin och myosin i musklerna, gör att de kan dra samman sig (kontrahera)

Flageller (både hos pro- och eukaryota organismer) är uppbyggda av proteiner

5. Strukturproteiner

Proteinerna som bygger upp senor, hud, hår & naglar

Läder, t.ex., består nästan helt av kollagen

6. Försvars-/attackproteiner

 

Immunoglobuliner (antikroppar), m.fl. immunförsvarsproteiner

Blodleveringsproteiner

  • Fibrinogen, trombin

Gift hos ormar, grodor, spindlar etc. Dess toxiska komponent består ofta av proteiner.

7. Regulatoriska proteiner

Styr cellulära eller fysiologiska aktiviteten i cellerna

  • Ex: hormoner

DNA-bindande proteiner

8. Övriga proteiner

Nyupptäckta, vars funktion man ännu ej förstår

Anti-frys-proteiner hos fiskar i kalla hav

Övrigt, helt enkelt.