Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Strukturen på en α-helix. Blått - kväve, vitt - väte, rött - syre, svart - kol. Rosa - vätebindning.Strukturen på en α-helix. Blått - kväve, vitt - väte, rött - syre, svart - kol. Rosa - vätebindning.

α-helixen

I peptidkedjan finns det gott om -C=O och -N-H.

Pauling & Corey satt med modeller och "lekte".

Det kan bildas vätebindningar mellan -N-H på en aminosyra och -C=O på en aminosyra fyra aminosyror bort.

Då får vi en helix

  • Pauling & Corey kallade den α-helix.

Helixen är mycket vanligt förekommande

Den använder många vätebindningar: Varje peptidbindning i α-helixen deltar också i en vätebindning.

β-plattan

Pauling & Corey satt med modeller och ”lekte” vidare...

James Corey. James Corey. Linus Pauling. Linus Pauling.

 

Det kan bildas vätebindningar mellan -N-H på en aminosyra på en peptidsträng och -C=O på en en annan.

Om peptidsträngarna ligger parallellt (eller antiparallellt), uppstår β-strukturen.

När många strängar ligger intill varandra, får vi närmast ett flak eller en platta av β-strukturer: en β-platta.

β-platta. Blått - kväve, vitt - väte, rött - syre, svart - kol. R-grupperna är stora, vita. β-platta. Blått - kväve, vitt - väte, rött - syre, svart - kol. R-grupperna är stora, vita.

Det finns andra sekundärstrukturer också

Ett exempel är en β-sväng (eller bara "sväng"), som ofta förbinder två strängar i en antiparallell β-struktur.

Annan skojighet: β-tunna i poriner

β-tunnaβ-tunna.